lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Utbildning på avancerad nivå för sjuksköterskor

Viktiga datum

Specialistsjuksköterskeprogrammen och barnmorskeprogrammet har egna ansökningsperioder.

Inför HT18
Ansök mellan 15/2 och 15/3
Sista kompletteringsdag* 26/3
Antagningsbesked slutet av april

*Sista dagen att ladda upp kompletterande intyg på Antagning.se

Barnmorskeprogram och specialistsjuksköterskeprogram

Oavsett om du väljer att utbilda dig till barnmorska eller specialistsjuksköterska, kommer du att vara väl förberedd för att medverka i den moderna hälso- och sjukvården såväl nationellt som internationellt.

Under utbildningen inhämtar du fördjupade och integrerade kunskaper i specifik omvårdnad och medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt inom de sex kärnkompetenserna personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Efter avslutad utbildning erhålls yrkesexamen inom vald inriktning och medicine magisterexamen. Barnmorskeexamen berättigar dessutom till legitimation.

Information om respektive program finns i vänstermenyn.

Masterprogram 

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, för forskning och för utvecklingsarbete inom offentlig och privat verksamhet. Om du redan har en examen på avancerad nivå, kan delar av denna tillgodoräknas. Mer information finns på Masterprogrammets hemsida.

Fristående kurser

Fristående kurser kan kombineras till en examen. Kurser för sjuksköterskor hittar du antingen under huvudområdet omvårdnad eller under arbetsterapi och sjukgymnastik där det finns en del tvärvetenskapliga kurser - se Fristående kurser nedan.