lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Grundnivå

Vill du ha ett socialt och meningsfullt jobb? Vill du hjälpa människor att leva ett så friskt och aktivt liv som möjligt?  Med en examen inom området medicin och vård har du stora möjligheter att hitta ett intressant och stimulerande arbete.