lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES


Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT). Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier och berättigar till studiemedel.

Anmälan

Observera! Anmälan till nästa programstart öppnar i september 2019.

Programmet startar 2019-01-20 och anmälningsperioden öppnar den 16 september och stänger den 14 oktober.

Anmälan görs på www.antagning.se

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES) är den 14 oktober 2019. För information om anmälnings- och studieavgifter se antagning.se

Senast den 14 oktober 2019 ska du även ha styrkt dina meriter genom att komplettera din anmälan med följande dokument:

  • Vidimerad kopia av alla sidor i ditt examensbevis från Läkarexamen, både på originalspråk och i översättning
  • Beslut/utredning från Socialstyrelsen
  • Betyg i Svenska B/Svenska som andraspråk kurs B (daterat senast 30 juni 2013) eller Svenska 3/Svenska som andra språk 3 med lägsta betyg godkänd/E.

Alla meriter kan laddas upp elektroniskt till Antagningsservice via Mina sidor på antagning.se eller skickas in per post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Information om programmet

Programstart

20 januari 2020

Undervisningsspråk

Svenska (This program is given in Swedish.)

Utbildningens längd 

60 hp, ett års heltidsstudier

Antal platser

Ca 15

Utbildningsplan

Examen/kompetens efter avslutad utbildning

Genomgånget och godkänt program ger dig den ämneskomplettering som behövs för att kunna godkännas av Socialstyrelsen för att söka till allmäntjänstgöring (AT).

Behörighetskrav

För att vara behörig till programmet ska du ha en läkarexamen från ett land utanför EU/EES-området (inklusive Schweiz) samt att Socialstyrelsen har beslutat om utredning i form av kunskapsprov. Du behöver även ha godkända kunskaper i svenska, vilket innebär Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.

C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Se här för mer om behörighet i Svenska.

Urvalsprocessen

Urvalet sker i två steg:

  1. ett kunskapstest som alla som uppfyller behörighetskraven ovan ska genomföra. Testet kommer att mäta dina  medicinska kunskaper.
  2. intervjuer med de max 30 sökande som har fått bäst resultat på kunskapstestet.

Den slutgiltiga antagning till programmet görs genom att väga samman resultatet från kunskapstestet och informationen som kommer fram vid intervjuerna. 

Kunskapstest och intervju

Ett urvalstest kommer att äga rum i Lund i början av november 2019. Några veckor senare kommer intervjuer att genomföras för de som skrivit bäst resultat på urvalsprovet. Datum meddelas under hösten.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Utbildningskoordinator

Alexandra.Strandberg@med.lu.se

Programdirektör

Ulla.Westin@med.lu.se

Utbildningschef

Anna.Arstam@med.lu.se

Relaterade länkar

Kompletterande utbildning för läkare - andra universitet

Antagning

Anmälan till nästa programstart öppnar i september 2019.