lu.se

TrialNet

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Ordlista TrialNet-studien

 

Analys 

Resultat av laboratorieundersökning.

Autoantikroppar

Protein i blodets plasma som binder till främmamde ämnen eller inkräktare som trängt in i kroppen t.ex. virus och bakterier.  Antikropparna bildas av vårt immunsystem och hjälper kroppen att förstöra främmande ämnen eller inkräktare.

Blodsockernivå 
  

Mängd av glukos i blodet (glukos = den enklaste sockerarten).

Celiaki 

Glutenintolerans. Man tål ej gluten. Gluten finns i de tre sädesslagen vete, korn och råg. Spår av gluten kan även finnas i havre, beroende på hur det odlas.

Diabetes 
  

Sockersjuka

Diabetesnefropati 

Sjukdom i njurarna till följd av diabetes.

Diagnos 

Bestämning av sjukdom.

DiPiS 

Diabetes Prediktion i Skåne - Vetenskaplig studie som försöker finna vilka faktorer som medverkar till att diabetes utvecklas.

DNA 

Engelsk förkortning av Deoxyribonukleinsyra som är den kemiska byggstenen som bygger upp vår arvsmassa.

Enzym 

Kemiskt ämne i kroppen som hjälper till så att olika kemiska processer kommer till stånd.

Epidemiologisk 

Undersökning av utbredning av olika hälsotillstånd.

Gen 

Arv

Genetisk 
  

Ärftlig

Glukos 

Enklaste sockerarten

HbA1c-värde 
  

Genomsnittliga mängden socker i blodet under en längre tid.

HLA 

Vävnadstypning/HLA-typning innebär bestämning av protein inom HLA-systemet (Human Leucocyte Antigen). HLA-systemets protein har stor betydelse vid transplantationer och hur vi reagerar på infektioner. Generna för HLA sitter på kromosom 6.

Hypotes 

Antagande

Insulin 

Hormon som gör att blodsockret tas upp i kroppens celler.

Insulit 

Inflammation i bukspottskörtelns insulinproducerande celler.

Juvenil diabetes 
  

Barn- och ungdomsdiabetes, insulinberoende diabetes eller typ 1-diabetes.

Langerhanska öar 
  

De celler i bukspottkörteln som producerar insulin.

Lymfocyter 

Vita blodkroppar.

Oralt 

Genom munnen.

Pankreas 

Bukspottkörteln

Plasma 

Den vätska som blir kvar i blodet när man tagit bort de röda blodkropparna.

Prediktion 

Förutsägelse

Protein 

Äggviteämne

Psykosociala faktorer 
  

Känslomässiga eller sociala orsaker.

Reproducera 
  

Att kunna upprepa.

Retinopati 

Förändringar i ögats näthinna till följd av diabetessjukdom.

Screening 

Urval

Subkliniskt tillstånd 
  

En sjukdom som finns i kroppen men man märker den inte.

Symptom 

Sjukdomstecken

Typ 1-diabetes 

Insulinberoende diabetes, patienten behöver behandlas med insulin för att överleva.

Typ 2-diabetes 
  

Icke insulinberoende diabetes, patienten har insulin men kroppen kan inte utnyttja det fullt ut.