lu.se

Reproduktionsmedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Reproduktionsmedicin

forskningens dag 2012

Under olika faser av livet hör sjukdomar i reproduktionssystemet till de vanligaste åkommorna.

  • Hos mannen är kryptorkidism den vanligaste medfödda missbildningen
  • Testikelcancer är den mest frekventa cancerformen bland unga vuxna
  • Infertilitet drabbar ca 15% av alla par
  • Prostatacancer är den mest vanliga cancerformen överhuvudtaget

Mycket tyder på, att det finns gemensamma etiologiska och patogenetiska mekanismer till dessa sjukdomar, som beror på en interaktion mellan genetisk predisposition och miljö-/livsstilsfaktorer.

X och Y kromosomer visualiseras med FISH
X- (röda) och Y-kromosomer (gröna) i fyra mänskliga spermieceller (blå) visualiseras här med hjälp av tekniken Fluorescent In Situ Hybridisation. (Foto: Linus Kvist)

Vi baserar studierna på väldefinierade patient- och befolkningsgrupper, i vilka genetiska polymorfier i strategiska gener analyseras och mätningar av t ex tobaksrökning, cancerterapi eller miljögifter utförs. Vi har funnit, att en viss genetisk variant i kombination med hög exponering av dioxinliknande ämnen leder till nedsatt manlig fertilitet. Sambandet studeras för närvarande i cellinjer.

Vår förhoppning är, att kunna bidra till en bättre förståelse av orsakerna till sjukdomar i reproduktionssystemet, utveckling av nya terapiformer och preventiva åtgärder.