lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Anders Bjartell får ledande roll i europeisk urologiforskning

2017-06-20

Anders Bjartell, professor i urologi vid Institutionen för translationell medicin, valdes nyligen till ordförande för EAU Research Foundation. Därmed får han en viktig roll i Europas ledande organisation för urologisk vård, forskning och utbildning.

Foto av Anders Bjartell

European Association of Urology (EAU) är en internationellt ledande organisation med fler än 15 000 yrkes- och forskningsverksamma medlemmar inom urologi i Europa.

Vid organisationens årliga konferens i London tidigare i år valdes Anders Bjartell till ordförande för EAU:s forskningsenhet för de kommande fyra åren. Han får nu möjlighet att påverka utvecklingen inom den europeiska urologin genom att tillsammans med enheten koordinera och finansiera viktiga forskningssatsningar.

I en nyligen publicerad intervju på EAU:s hemsida utvecklar Anders Bjartell sina tankar kring hur han avser att arbeta i sin nya roll. I intervjun berättar han bland annat att det - på grund av den snabba utvecklingen - behövs en översyn av enhetens forskningsengagemang för att säkerställa att de mest angelägna forskningsfälten täcks in.

Anders Bjartell vill i det kommande arbetet prioritera:

  • Prospektiva studier och forskning som bygger på data från patienter och klinisk miljö
  • Forskning kring biomarkörer med fokus på hur de fungerar i klinisk användning
  • Förbättrad diagnostik genom bland annat genetiska tester
  • Enhetens roll som brygga mellan grundforskning och klinisk forskning
  • Deltagande från industrin i studier när det ger fördelar för båda parter

Anders Bjartell ersätter Peter Mulders, professor vid Radboud-universitetet i Nijmegen, som innehaft posten de senaste två valperioderna.

Text: Björn Martinsson