lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Nyheter

Vetenskapsrådet har nyligen beslutat om bidrag till forskningsprojekt. Vid Insititutionen för translationell medicin erhåller bland annat forskningsprojekt inom tjocktarmscancer och immuntolerans anslag. Ett diagnostiskt SLE-test tilldelas anslag i katergorin ”proof of concept”.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Men det gängse PSA-testet, som mäter ett protein förknippat med prostatacancer, har sina brister: vissa män får en cancerdiagnos i onödan, medan andra inte upptäcks trots att de har cancer. Genetiska skillnader kan vara en förklaring till varför testet inte alltid ger rätt utslag, tror forskaren Magdalena Bentmar Holgersson från Lunds universitet.

Patienter och medicinsk forskning gynnas när Region Skåne investerar mer än 100 miljoner kronor i ny och förbättrad bildteknik med s.k. digital PET-CT.  Kraftigt ökad kapacitet kapar väntetiderna samtidigt som förbättrad bildkvalitet öppnar nya möjligheter för diagnostik och behandling, något som ska utvärderas av Lunds universitet.

Att behandla hiv-patienter med samtidig tuberkulos är en utmaning för världens låginkomstländer. Men det går att ge säker behandling även med små medel. Det visar en avhandling från Lunds universitet med fokus på lokal hiv-vård vid hälsocentraler i Etiopien.

Vid Skånes universitetssjukhus har stråldosen vid bukundersökning på barn nyligen minskats med en tredjedel. Det är vid undersökning med datortomografi som minskningen skett, en allt mer använd avbildningsteknik inom medicin. Bakgrunden är resultaten i en ny avhandling från Lunds universitet.