lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Nyheter

Det är hög tid att sjukhusen designar lokaler och anpassar vårdhygien till ett samhälle som inte längre har verkningsfulla antibiotika. Det anser författaren till en ny avhandling från Lunds universitet som i sin forskning visar på verklighetsbaserade och genomförbara möjligheter.

Portrait photo of Magnus Paulsson. Photo: Björn Martinsson

Den vanliga och högresistenta bakterien Pseudomonas aeruginosa utgör ett dödligt hot mot försvagade och sjuka patienter. Nu visar en ny studie från Lunds universitet att en kombinationsbehandling med två olika antibiotika kan sänka dödligheten upp till fem gånger.

Anders Bjartell, professor i urologi vid Institutionen för translationell medicin, valdes nyligen till ordförande för EAU Research Foundation. Därmed får han en viktig roll i Europas ledande organisation för urologisk vård, forskning och utbildning.

Karin Leandersson, sedan flera år forskare på institutionen, har befordrats till professor. I sin forskning fokuserar hon på tumörimmunologi.

Vid olyckor eller terrordåd där radioaktiva ämnen misstänks vara inblandade kan det vara svårt att klargöra ifall människor i omgivningen utsatts för strålning. Men genom att analysera mobiltelefoner eller andra kroppsnära föremål går det att få viktig information om strålningsexponeringen. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet.