lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Nyheter

Nu ska data från sammanlagt mer än 400 000 patienter i olika länder öka kunskapen om och förbättra vården vid prostatacancer. Det sker i det internationella Big Data-projektet PIONEER där Lunds universitet har en framträdande roll.

Lunds universitet stärker sin forskning inom reproduktionsmedicin och cancer – det sker genom utnämningen av Yvonne Lundberg Giwercman till professor i ämnet patologi med inriktning mot cancer.

Ny forskning på cellnivå av proteinet Wnt-5a ökar kunskapen om mekanismerna bakom malignt melanom. Resultaten läggs fram i en ny avhandling från Lunds universitet, där även inledande forskningssteg till vad som i framtiden kan bli en kombinationsbehandling presenteras.

I en ny avhandling från Lunds universitet tillbakavisas hypotesen att mängden dagsljus har betydelse för spermiernas antal och rörlighet.