lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Nyheter

Ny forskning på cellnivå av proteinet Wnt-5a ökar kunskapen om mekanismerna bakom malignt melanom. Resultaten läggs fram i en ny avhandling från Lunds universitet, där även inledande forskningssteg till vad som i framtiden kan bli en kombinationsbehandling presenteras.

I en ny avhandling från Lunds universitet tillbakavisas hypotesen att mängden dagsljus har betydelse för spermiernas antal och rörlighet.

Vetenskapsrådet har nyligen beslutat om bidrag till forskningsprojekt. Vid Insititutionen för translationell medicin erhåller bland annat forskningsprojekt inom tjocktarmscancer och immuntolerans anslag. Ett diagnostiskt SLE-test tilldelas anslag i katergorin ”proof of concept”.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Men det gängse PSA-testet, som mäter ett protein förknippat med prostatacancer, har sina brister: vissa män får en cancerdiagnos i onödan, medan andra inte upptäcks trots att de har cancer. Genetiska skillnader kan vara en förklaring till varför testet inte alltid ger rätt utslag, tror forskaren Magdalena Bentmar Holgersson från Lunds universitet.