lu.se

Medicinsk Strålningsfysik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

MR i strålterapi

Konferensen är fulltecknad


Datum

Den 10 september kl 13.00 (registrering från kl 12.00) -
den 11 september 2013, kl 12.00

Lokal

Strålbehandlingshuset, Klinikgatan 5, SUS LUND
Föreläsningssalen, plan 3 

Uppdaterat

 

2013-08-13  
2013-08-30

2013-08-07

Sista anmälningdag är den 2 september

2013-07-30

Lista över hotell, se högerspalten

2013-07-29  
2013-09-02

2013-06-12

Möteslokalen är flyttad från Malmö till Lund

Allmänt 

Användningen av MR inom strålbehandling blir allt vanligare. Strålbehandlingsavdelningarna på universitetssjukhusen och andra större sjukhus har eller installerar för närvarande egen MR utrustning dedicerad för applikationer inom strålterapi. 

Den aktuella workshopen erbjuder ett tillfälle för utbildning och diskussion om hur implementering av MR i strålbehandlingsprocessen ska utföras i praktiken. Workshopen är ett uppföljande möte till det sk ”Öppet Möte” som ägde rum i Umeå i februari 2013. Denna gång har programmet den kliniska implementeringen i focus. 

Ett antal inbjudna föreläsare, framför allt från Danmark där användningen av MR inom strålbehandlingen kommit längre än i Sverige kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

Arrangör

Mötet arrangeras av företrädare från projekt ”Nationell testbädd för innovativ strålbehandling”:

• Björn Zackrisson, professor onkologi Umeå
• Tufve Nyholm, sjukhusfysiker onkologi Umeå
• Lars E. Olsson, professor strålningsfysik, Lund
• Silke Engelholm, överläkare onkologi, Lund
• Adalstein Gunnlaugsson, överläkare onkologi, Lund

Program

Se pdf-fil med preliminärt program under Uppdaterat, överst på denna sida

Programmet sträcker sig över två dagar. 
Det börjar kl 13.00 den 10/9 (registrering från kl 12.00) och förväntas vara slut den 11/9 ca kl 12

Några av de frågor som kommer att diskuteras 

• 

Varför behövs MR inom strålterapi?

 

• 

Vad är radiologens roll?

 

• 

Targetritning,  användning av funktionella data, prediktivt värde, adaptiv terapi

 

• 

Onkologens erfarenheter och förhoppningar av MR inom strålterapi för
- Brachy
- Prostata
- Huvud/hals
- Hjärna
- Barn

 

• 

Dosplanering utan CT – är det möjligt?

 

Övrigt

Ingen anmälningavgift
Hotell, biljetter och andra researrangemang anordnas av deltagarna själva.


Anmälan MR i strålterapi

Skicka följande information med email till Viveca Flodén, viveca.floden@med.lu.se

• Namn
• Tjänst
• Adress till arbetsplatsen
• email
• Övriga upplysningar (t ex specialkost)


Hotell

Eniro-karta över hotell i Lund
http://kartor.eniro.se/m/n7Y2o

Förslag

Nr 6. Hotell Lundia
http://www.lundia.se/
Knut den Stores Torg 2,
Telefon +46 46-280 65 00

Nr 7. Concordia
http://www.concordia.se/
Stålbrogatan 1, tel +46 46-135050

Nr 10. Scandic Star
http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/
Lund/Scandic-Star-Lund/#.Ufd3pI1M9Ng
Glimmervägen 5,
Telefon: +46 46 285 25 00


Nuklearmedicinens dag 

Tema: Hybrid Imaging - PET/SPECT/CT/MR
Lokal: Lilla Aulan, MFC (Medicinskt forskningscentrum), Malmö
Datum: Den 11 september 2013, kl 13.00 
Anmälan till: jenny.sandgren@med.lu.se

Mer info www.numema.se