lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Ledning och kansli

 

Sommaröppet på kansliet 2018

Observera att mindre justeringar och tillägg kan behöva göras. (Denna version: 180618n)

 

Ledning

Portrait photo of Lars B. Dahlin: Photographer: Charlotte Carlberg Bärg

Prefekt
Lars B Dahlin 
Tel: 040-33 17 24
E-post: Lars.Dahlin@med.lu.se 
Kontakta i första hand Diana Vaduva (se nedan) ang. underskrifter och löpande ärenden.

Prefektsekreterare:
Diana Vaduva
Tel: 040-39 10 67
E-post: Diana.Vaduva@med.lu.se 
Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 92, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö

Johan Malm Photo: Kennet Ruona

Stf prefekt samt bitr prefekt (GA): 
Johan Malm, GA (grund- och avancerad utbildning)
Tel: 040-33 35 36
E-post: Johan.Malm@med.lu.se 

 

Porträttfoto av Anna Blom. Foto: Apelöga

Bitr prefekt (strategiska frågor) 
Anna Blom, strategiska frågor
Tel: 040-33 82 33
E-post: Anna.Blom@med.lu.se 

 

Porträttfoto av Yvonne Lundberg Giwercman.

Bitr prefekt (FU)
Yvonne Lundberg Giwercman, FU (forskarutbildning)
Tel: 040-39 11 03
E-post: Yvonne.Giwercman@med.lu.se

 

 

Kansli

  

Hugh Connell, tf. administrativ chef
040-39 10 02 , Hugh.Connell@med.lu.se

 

Portrait photo of Eva-Lotta B. Billing. Photo: Björn Martinsson

Eva-Lotta B. Billing, ekonomiadministratör
040-39 10 63, Eva-Lotta_B.Billing@med.lu.se

Eva-Lotta är stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper:

 • Klinisk kemi/koagulationsforskning (Björn Dahlbäck)
 • Klinisk kemi (Hans Lilja)
 • Molekylär patologi (Maria Alvarado-Kristensson)
 • Patologi (Annika Dejmek)
 • Proteinkemi (Anna Blom)

 

Portrait photo of Susanne Larsson. Photo: Björn Martinsson

Susanne Larsson, ekonomiadministratör
040-39 10 57, Susanne.Larsson@med.lu.se

Susanne är stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper:

 • Cancerimmunologi (Karin Leandersson)
 • Cellpatologi (Anita Sjölander)
 • Handkirurgi (Lars Dahlin)
 • Klinisk fysiologi (Per Wollmer)
 • Klinisk infektionsmedicin (Per Björkman)
 • Klinisk patologi (Martin Johansson)
 • Medicinsk strålningsfysik (Lars E Olsson)
 • Nuklearmedicin (Elin Trägårdh)
 • Molekylärgenetisk reproduktionsmedicin (Yvonne Lundberg Giwercman)
 • Reproduktionsmedicin (Aleksander Giwercman)
 • Urologi (Anders Bjartell)
 • Urologi/blåscancer (Fredrik Liedberg)

 

Portrait photo of Cecilia Malmsten. Photo: Björn Martinsson

Cecilia Malmsten, ekonomiadministratör
040-39 10 52, Cecilia.Malmsten@med.lu.se

Cecilia handlägger och samordnar ekonomiska ärenden som inkommer till administrativ chef. Cecilia är även stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper:

 • Diagnostisk radiologi (Sophia Zackrisson)
 • Experimentell cancer (Jenny L Persson)
 • Experimentell infektionsmedicin (Anders Håkansson)
 • Experimentell patologi (Tommy Andersson)
 • Klinisk koagulationsforskning (Peter Svensson)
 • Klinisk mikrobiologi (Kristian Riesbeck)
 • Virologi (Patrik Medstrand)

 

Portrait photo of Ulrika af Sillén. Photo: Björn Martinsson

Ulrika af Sillén, personalsamordnare
040-39 10 31, Ulrika.Af_Sillen@med.lu.se

Ulrika arbetar med anställningar och andra personalärenden på institutionen. 

 

Portrait photo of Elin Gudmundson. Photo: Björn Martinsson

Elin Gudmundson, institutionsadministratör
040-39 11 54, Elin.Gudmundson@med.lu.se

Elin arbetar med:

 • forskarutbildningen och doktorander
 • administration av styrelsens handlingar
 • granskning av reseutlägg
 • personalkatalogen, LUCAT-ansvarig

Elin finns på kansliet tisdagar och torsdagar.

   

Porträttbild av Diana Vaduva. Foto: Björn Martinsson

Diana Vaduva, institutionsadministratör
040-39 10 67, Diana.Vaduva@med.lu.se

Diana arbetar med:

 • administrativt stöd åt prefekten
 • handläggning av stipendier
 • personalkatalogen, LUCAT-administratör

Diana finns på kansliet måndagar, onsdagar och fredagar

 

Portrait photo of Iréne Rönnstrand.

Iréne Rönnstrand, utbildningsadministratör
040-39 10 70, Irene.Ronnstrand@med.lu.se

Iréne är administrativt stöd till termin 4 och 5 på läkarutbildningen. Besöksadress är Jan Waldenströms gata 59, 2:a vån. 

 

Portrait photo of Björn Martinsson. Photo: Catrine Werder

Björn Martinsson, kommunikatör
040-39 10 60, 072-723 44 99, Bjorn.Martinsson@med.lu.se

Björn erbjuder stöd inom intern och extern kommunikation. Strategi och råd, spridning av resultat, populärvetenskap, webbsidor, nyhetsbrev, media etc. (Björn tillhör kansliet på Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö men arbetar en del av sin tid vid Institutionen för translationell medicin.)

 

Välkommen till oss på kansliet!

 

Besöks- och postadress hittar du i kolumnen till höger på denna sida.

 

Sök verksamma vid LU

Adress

Besöksadress: 
Clinical Research Centre (CRC)
Jan Waldenströms gata 35
Hus 92, plan 11 

Postadress: 
Institutionskansliet för translationell medicin
Clinical Research Centre
Box 50332
202 13 Malmö

Internpostadress: 
Hämtställe: 36,
CRC, Jan Waldenströms gata 35
Hus 92, plan 11

Telefon och fax:
040-39 10 00 (tel vxl)
040-39 10 04 (fax)