lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Ledning och kansli

Ledning

Portrait photo of Lars B. Dahlin: Photographer: Charlotte Carlberg Bärg

Prefekt
Lars B Dahlin 
Tel: 040-33 17 24
E-post: Lars.Dahlin@med.lu.se 
Kontakta i första hand Diana Vaduva (se nedan) ang. underskrifter och löpande ärenden.

Prefektsekreterare:
Diana Vaduva
Tel: 040-39 10 67
E-post: Diana.Vaduva@med.lu.se 
Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 92, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö

Johan Malm Photo: Kennet Ruona

Stf prefekt samt bitr prefekt (GA): 
Johan Malm, GA (grund- och avancerad utbildning)
Tel: 040-33 35 36
E-post: Johan.Malm@med.lu.se 

 

Porträttfoto av Anna Blom. Foto: Apelöga

Bitr prefekt (strategiska frågor) 
Anna Blom, strategiska frågor
Tel: 040-33 82 33
E-post: Anna.Blom@med.lu.se 

 

Porträttfoto av Yvonne Lundberg Giwercman.

Bitr prefekt (FU)
Yvonne Lundberg Giwercman, FU (forskarutbildning)
Tel: 040-39 11 03
E-post: Yvonne.Giwercman@med.lu.se

 

 

Kansli

  

Porträttfoto av Mats Roxendal

Mats Roxendal, administrativ chef
040-39 10 50, 0708-74 85 90, Mats.Roxendal@med.lu.se

Mats är chef för kansliet och har det övergripande ansvaret för institutionens ekonomi. Han ingår också i institutionens ledningsgrupp.

Porträtt på mnedarbetare Henrik Steen som sitter framför sitt skrivbord.

 

Henrik Steen, ekonom
henrik.steen@med.lu.se

Henrik arbetar med institutionens ekonomi och är även stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper:

 • Klinisk kemi/koagulationsforskning (Björn Dahlbäck)
 • Klinisk kemi (Hans Lilja)
 • Molekylär patologi (Maria Alvarado-Kristensson)
 • Patologi 
 • Proteinkemi (Anna Blom)

  

Portrait photo of Susanne Larsson. Photo: Björn Martinsson

Susanne Larsson, ekonomiadministratör
040-39 10 57, Susanne.Larsson@med.lu.se

Susanne är stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper:

 • Cancerimmunologi (Karin Leandersson)
 • Cellpatologi (Anita Sjölander)
 • Handkirurgi (Lars Dahlin)
 • Klinisk fysiologi (Per Wollmer)
 • Klinisk infektionsmedicin (Per Björkman)
 • Klinisk patologi (Martin Johansson)
 • Medicinsk strålningsfysik (Lars E Olsson)
 • Nuklearmedicin (Elin Trägårdh)
 • Molekylärgenetisk reproduktionsmedicin (Yvonne Lundberg Giwercman)
 • Reproduktionsmedicin (Aleksander Giwercman)
 • Urologi (Anders Bjartell)
 • Urologi/blåscancer (Fredrik Liedberg)

 

Portrait photo of Cecilia Malmsten. Photo: Björn Martinsson

Cecilia Malmsten, ekonomiadministratör
040-39 10 52, Cecilia.Malmsten@med.lu.se

Cecilia handlägger och samordnar ekonomiska ärenden som inkommer till administrativ chef. Cecilia är även stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper:

 • Diagnostisk radiologi (Sophia Zackrisson)
 • Experimentell cancer (Jenny L Persson)
 • Experimentell infektionsmedicin (Anders Håkansson)
 • Experimentell patologi (Tommy Andersson)
 • Klinisk koagulationsforskning (Peter Svensson)
 • Klinisk mikrobiologi (Kristian Riesbeck)
 • Virologi (Patrik Medstrand)
 • Systemvirologi (Joakim Esbjörnsson)

 

Portrait photo of Ulrika af Sillén. Photo: Björn Martinsson

Ulrika af Sillén, personalsamordnare
040-39 10 31, Ulrika.Af_Sillen@med.lu.se

Ulrika arbetar med anställningar och andra personalärenden på institutionen. 

 

Portrait photo of Elin Gudmundson. Photo: Björn Martinsson

Elin Gudmundson, institutionsadministratör
040-39 11 54, Elin.Gudmundson@med.lu.se

Elin arbetar med:

 • forskarutbildningen och doktorander
 • administration av styrelsens handlingar
 • granskning av reseutlägg
 • personalkatalogen, Lucat-ansvarig

Elin finns på kansliet tisdagar och torsdagar.

   

Porträttbild av Diana Vaduva. Foto: Björn Martinsson

Diana Vaduva, institutionsadministratör
040-39 10 67, Diana.Vaduva@med.lu.se

Diana arbetar med:

 • administrativt stöd åt prefekten
 • handläggning av stipendier
 • personalkatalogen, Lucat-administratör

Diana finns på kansliet måndagar, onsdagar och fredagar

  

Portrait photo of Eva-Lotta B. Billing. Photo: Björn Martinsson

Eva-Lotta B. Billing, forskningsadministratör
040-39 10 63, Eva-Lotta_B.Billing@med.lu.se

Eva-Lotta är stöd för verksamhetens forskargrupper.
Besöksadress: Wallenberglaboratoriet, Inga Marie Nilssons gata 53, plan 6.

  

Portrait photo of Iréne Rönnstrand.

Iréne Rönnstrand, utbildningsadministratör
040-39 10 70, Irene.Ronnstrand@med.lu.se

Iréne är administrativt stöd till termin 4 och 5 på läkarutbildningen. Besöksadress är Jan Waldenströms gata 59, 2:a vån. 

 

Portrait photo of Björn Martinsson. Photo: Catrine Werder

Björn Martinsson, kommunikatör
Tjänstledig

Björn erbjuder stöd inom intern och extern kommunikation. Strategi och råd, spridning av resultat, populärvetenskap, webbsidor, nyhetsbrev, media etc. (Björn tillhör kansliet på institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö men arbetar en del av sin tid vid institutionen för translationell medicin.)

 

Medarbetare Tove Gilvad står vid skrivbord i kontorsmiljö.

 

Tove Gilvad, kommunikatör (vikarie) 
 040-39 10 60, tove.gilvad@med.lu.se

Tove är vikarie för institutionens ordinarie kommunikatör Björn Martinsson, och erbjuder stöd inom intern och extern kommunikation, strategi och råd, spridning av resultat och populärvetenskap, information på webb, nyhetsbrev med mera. (Tove tillhör kansliet på institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö men arbetar en del av sin tid vid institutionen för translationell medicin.)

 

Välkommen till oss på kansliet!

 

Besöks- och postadress hittar du i kolumnen till höger på denna sida.

 

Sök verksamma vid LU

Adress

Besöksadress: 
Clinical Research Centre (CRC)
Jan Waldenströms gata 35
Hus 92, plan 11 

Postadress: 
Institutionskansliet för translationell medicin
Clinical Research Centre
Box 50332
202 13 Malmö

Internpostadress: 
Hämtställe: 36,
CRC, Jan Waldenströms gata 35
Hus 92, plan 11

Telefon och fax:
040-39 10 00 (tel vxl)
040-39 10 04 (fax)