lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Strategiska forskningsområden och projekt

Strategiska forskningsområden

Lunds universitet står som huvudman för nio av regeringens strategiska forskningssatsningar. Dessa ska med start 2009 och under kommande år ska bygga upp världsledande forskning. Lunds universitet koordinerar satsningen inom cancer som sker i samarbete med Göteborgs universitet.

 

BioCARE

BioCARE är ett av regeringens strategiska forskningssatsningar som ska bygga upp världsledande forskning. Forskningsprogrammet är inriktat på upptäckt av biomarkörer för cancer samt vidare utveckling av diagnostik och behandling, och det koordineras från Lunds universitet. Flera av forskarna vid institutionen för Institutionen för translationell medicin deltar i BioCARE.

 

Projekt och nätverk 

HOPE

Flera forskargrupper vid institutionen deltar i HOPE (Host-pathogen interactions in severe bacterial infections) som är ett nätverk för vetenskapliga studier med inriktning på patogener och infektioner. Nätverket består av ett 20-tal forskargrupper vid Lunds universitet.

 

ReproUnion

Med start hösten 2015 och tre år framåt pågår det svensk-danska hälsoprojektet ReproUnion. Målsättningen är att bli världsledande inom hjälp och behandling mot infertilitet - både i forskning och sjukvård.

I projektet deltar tio enheter inom klinik och forskning i Öresundsregionen, bland dessa Lunds universitet och Institutionen för translationell medicin. Arbetet bygger vidare på kunskaper och erfarenheter från två tidigare, uppmärksammade projekt: ReproSund och ReproHigh.