lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Reproduktionsmedicin

Många faktorer påverkar fertiliteten hos människor och en del av dessa är ärftliga, medan andra kan relateras till miljöpåverkan eller livsstilsfaktorer som t.ex. rökning.  Dessa faktorer kan också bidra till cancer i reproduktionssystemet. Vår forskning är inriktad på denna problematik och de underliggande mekanismerna, även i relation till det manliga reproduktionssystemet.
 
Forskningen sker i nära samarbete med Reproduktionsmedicinskt Centrum vid Skånes universitetssjukhus.

 

Kontakt och mer information

Aleksander Giwercman - molekylärmedicinsk reproduktionsforskning

professor och forskargruppchef, 040-39 11 29, 0768-870212, Aleksander.Giwercman@med.lu.se

 

Yvonne Lundberg Giwercman - molekylärgenetisk reproduktionsmedicin

docent och forskargruppchef, 040-39 11 03, Yvonne.Giwercman@med.lu.se

 

Johan Malm - klinisk kemi

professor, 040-33 35 36, 0705-26 70 25, Johan.Malm@med.lu.se

 

Provrör / Tubes  Photo: Björn Martinsson
Pipett / Dropper  Photo: Björn Martinsson