lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Njursjukdomar

Forskningen har två huvudsakliga inriktningar. Dels så utforskas den cellulära grunden till njurens förmåga att läka efter skada.

Dels bedriver vi tumörbiologisk forskning om njurcancer. Framför allt klarcelllig njurcancer uppvisar en starkt avvikande cellulär metabolism som vi kartlägger i detalj. Genom de nya kunskaperna identifierar vi nya behandlingsmöjligheter för denna svåra sjukdom.

 

Kontakt och mer information

Martin Johansson - klinisk patologi

docent och forskargruppchef, 040-33 73 87, Martin.Johansson@med.lu.se

 

Martin Johansson