lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Infektioner och antibiotikaresistens

Institutionen forskar bland annat kring luftvägsinfektioner med målet att ta fram nya vacciner, t.ex. mot Haemophilus influenzae, en vanligt förekommande bakterie som bl.a. orsakar öron- och luftvägsinflammation. Ett annat exempel är bröstmjölksproteinet HAMLET med potential att verka mot luftvägsinfektioner.

Forskningen kartlägger bakteriernas ytmolekyler och vilka delar av kroppens försvar som de interagerar med. Avancerade studier av bakteriernas olika strategier för att överlista kroppens naturliga försvar och antibiotika ingår. Det växande hotet från antibiotikaresistens uppmärksammas därmed.

I låginkomstländer samt i särskilda riskgrupper är sjukdomar som hiv, tuberkulos och hepatit C stora. Forskning sker bland annat på plats i Västafrika och Etiopien.

 

Kontakt och mer information

Per Björkman - infektionssjukdomar

professor och forskargruppchef, 040-33 77 11, Per.Bjorkman@med.lu.se

 

Anna Blom - proteinkemi

professor och forskargruppchef, 040-33 82 33, 0704-15 06 82, Anna.Blom@med.lu.se

 

Anders Håkansson - infektionsmedicin

professor och forskargruppchef, 040-39 10 27, 072-519 02 55 anders_p.hakansson@med.lu.se

 

Patrik Medstrand - virologi

professor och forskargruppchef, 046-222 14 89, 0708-41 57 97, Patrik.Medstrand@med.lu.se 

 

Kristian Riesbeck - klinisk bakteriologi

professor och forskargruppchef, 040-33 84 94, 070-460 80 63, Kristian.Riesbeck@med.lu.se

 

Protein E bildas av två olika molekyler (blått+rött). På bilden har Haemophilus även bundit järn (grönt) till molekylen.  De nya forskningsrönen visar att bakterierna med hjälp av detta protein kan flytta livsnödvändigt järn mellan sig.