lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Cancer

Cancer är det största forskningsfältet vid Institutionen för translationell medicin. Det omfattar flera vanligt förekommande cancersjukdomar, bl.a. i bröst, hud, prostata, tarm, njure och hud.

Andra delar av cancerforskningen är särskilt inriktad på att förstå cellmekanismer som är gemensamma och relevanta i flera olika cancerformer. Målet är att i förlängningen nå fram till behandlingar och läkemedel som fungerar på många cancersjukdomar. Här är fokus bl.a. på identifikation av biomarkörer, cancerimmunologi samt proteiner i celldelningen som driver på cancerutvecklingen och som bidrar till metastaser och en aggressiv sjukdomsutveckling.

Forskningen är translationell och sker i nära samarbete med kliniska verksamheter på Skånes universitetssjukhus. Våra forskare är också en del av Malmö Cancer Center (MCC), forskningsmiljön för cancer vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

 

Kontakt och mer information

   

Maria Alvarado Kristensson, molekylär patologi

forskarassistent, 040-33 83 91, Maria.Alvarado-Kristensson@med.lu.se 

 

Tommy Andersson - experimentell patologi

professor och forskargruppchef, 040-39 11 67, 070-816 48 28, Tommy.Andersson@med.lu.se

 

Anders Bjartell - urologisk cancerforskning

professor och forskargruppchef, 040-33 63 98, 070-595 26 83, Anders.Bjartell@med.lu.se

 

Anna Blom - proteinkemi

professor och forskargruppchef, 040-33 82 33, 0704-15 06 82, Anna.Blom@med.lu.se

 

Martin Johansson - klinisk patologi

docent och forskargruppchef, 040-33 73 87, Martin.Johansson@med.lu.se

 

Karin Leandersson - cancerimmunologi

professor och forskargruppchef, 040-39 11 34, Karin.Leandersson@med.lu.se 

   

Fredrik Liedberg - klinisk och experimentell blåscancerforskning

docent, 040-33 19 41, fredrik.liedberg@med.lu.se

 

Hans Lilja - klinisk kemi

adjungerad professor och forskargruppchef, +1-212-639 69 82, mobil: +1-917-628 65 65, Hans.Lilja@med.lu.se

 

Yvonne Lundberg Giwercman - molekylärgenetisk reproduktionsmedicin

docent och forskargruppchef, 040-39 11 03, Yvonne.Giwercman@med.lu.se

 

Johan Malm - klinisk kemi

professor, 040-33 35 36, 0705-26 70 25, Johan.Malm@med.lu.se

 

Kristian Riesbeck - klinisk bakteriologi 

professor och forskargruppchef, 040-33 84 94, 070-460 80 63, Kristian.Riesbeck@med.lu.se

 

Anita Sjölander - cellpatologi

professor och forskargruppchef, 040-39 11 68, 070-278 66 54, Anita.Sjolander@med.lu.se

 

Mikroskopbild av alpha tubulin / Microscope picture of alpha tubulin
I laboratoriet / In laboratory  Photo: Björn Martinsson