lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Blod, koagulation och immunologi

Vi bygger vidare på en lång och framgångsrik forskningstradition inom blodkoagulation vid Lunds universitet, som består av både grundforskning och nya rön kring behandling av bl.a. blödarsjuka. Kliniska studier av olika tillstånd som beror på trombos (blodpropp) samt hur dessa kan förebyggas är ett annat fält.

Kroppens immunförsvar skyddar inte bara mot angrepp från fientliga bakterier och virus. Det har en mängd funktioner och dess betydelse i samband med bl.a. reumatiska sjukdomar och bröstcancer utforskas inom den immunologiska forskningen.

 

Kontakt och mer information

Anna Blom - proteinkemi

professor och forskargruppchef, 040-33 82 33, 0704-15 06 82, Anna.Blom@med.lu.se

 

Björn Dahlbäck - klinisk kemi

professor och forskargruppchef, 040-33 15 01, Bjorn.Dahlback@med.lu.se

 

Karin Leandersson - cancerimmunologi

professor och forskargruppchef, 040-39 11 71, Karin.Leandersson@med.lu.se 

 

Kristian Riesbeck - klinisk bakteriologi

professor och forskargruppchef, 040-33 84 94, 070-460 80 63, Kristian.Riesbeck@med.lu.se

 

Peter Svensson - klinisk koagulationsforskning

professor och forskargruppchef, 040-33 74 98

 

Provrör, blå / Tubes, blue Photo: Björn Martinsson
anna blom
Provrör / Tubes  Photo: Björn Martinsson