lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Bilddiagnostik och strålningsfysik

Inom ämnet utvecklas bland annat nya tekniker och metoder för röntgen och strålbehandling. En målsättning är att förbättringarna ska ta steget ut till klinik och användas vid diagnostik och behandling av patienterna. Forskningen sker i samarbete med bland annat cancersjukvården vid Skånes universitetssjukhus.

En annan viktig del i forskningen är skydd av människor och miljö mot radioaktivitet samt olika tekniker för att mäta förekomsten av giftiga tungmetaller i våra kroppar.

 

Kontakt och mer information 

Lars E. Olsson - medicinsk strålningsfysik

professor och forskargruppchef, 040-33 86 74 alt. 040-33 12 35, Lars_E.Olsson@med.lu.se

 

Elin Trägårdh - nuklearmedicin

docent och forskargruppchef, 040-33 87 24, Elin.Tragardh@med.lu.se

   

Per Wollmer - klinisk fysiologi

professor och forskargruppchef, 040-33 14 41, 070-315 61 28, Per.Wollmer@med.lu.se 

 

Sophia Zackrisson - medicinsk radiologi

docent och forskargruppchef, 040-33 87 97, Sophia.Zackrisson@med.lu.se

   

Röntgenundersökning / X-ray examination Photo: Charlotte Carlberg Bärg
Varningsskylt förhöjd strålnivå / Warning sign high levels of radiation Photo: Charlotte Carlberg Bärg