lu.se

Translationell medicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Bilddiagnostik och strålningsfysik

Inom ämnet utvecklas bland annat nya tekniker och metoder för medicinsk avbildning/röntgen och strålbehandling. En målsättning är att förbättringarna ska ta steget ut till klinik och användas vid diagnostik och behandling av patienterna. Forskningen sker i samarbete med bland annat cancersjukvården vid Skånes universitetssjukhus.

En annan viktig del i forskningen är skydd av människor och miljö mot radioaktivitet samt olika tekniker för att mäta förekomsten av giftiga tungmetaller i våra kroppar.

 

Kontakt och mer information 

Lars E. Olsson - medicinsk strålningsfysik

professor och forskargruppchef, 040-33 86 74 alt. 040-33 12 35, Lars_E.Olsson@med.lu.se

 

Elin Trägårdh - nuklearmedicin

docent och forskargruppchef, 040-33 87 24, Elin.Tragardh@med.lu.se

   

Per Wollmer - klinisk fysiologi

professor och forskargruppchef, 040-33 14 41, 070-315 61 28, Per.Wollmer@med.lu.se 

 

Sophia Zackrisson - medicinsk radiologi

docent och forskargruppchef, 040-33 87 97, Sophia.Zackrisson@med.lu.se

   

Röntgenundersökning / X-ray examination Photo: Charlotte Carlberg Bärg
Varningsskylt förhöjd strålnivå / Warning sign high levels of radiation Photo: Charlotte Carlberg Bärg