lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

TEFA

TEFA - TEDDY Familjeprevention - studien rekryterade sin första studiedeltagare våren 2016.

Rekryteringen kommer att fortgå under en tvåårsperiod.

Studien pågår både i Sverige och i Finland

Alla som har två eller flera autoantikroppar mot sina betaceller kan vara med.

Med denna studie vill vi se om normalkost eller glutenfri kost främjar bevarandet av betacellernas funktion. Detta medför att studiedeltagarna randomiseras till att äta glutenfri kost eller normal kost under 18 månader, för att sedan gå tillbaka till sin ursprungliga kost de sista sex månaderna (total studietid är 24 månader).

Under 24 månader tar studiedeltagarna kosttillskott i form av vitamin D med aktiv bakteriekultur samt omega 3 fettsyror.

Ett anslag från Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) bekostar huvudparten av denna studie.

 

 

wheat field 2016

Nu finns det möjlighet att trycka ut eller skriva direkt och maila in matdagboken;

PS: Om du mailar in den, använd Adobe Reader och tänk på att spara filen på din dator innan du bifogar den i mailet.

 

tefa