lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

TEDDY Follow-up

TEDDY Follow-up studien  startade år 2012 och rekryterar deltagare fem år framåt.

Studien inriktar sig på de barn som deltagit i TEDDY och utvecklat typ 1-diabetes. Även barn som inte deltagit i TEDDY bjuds in i studien. Dessa matchas i ålder och blir "kontroller" och följs sedan på samma sätt som TEDDY barnen. 
I studien ser man hur länge barnet har egen produktion av insulin. Via frågeformulär får man information om föräldrarnas och barnens upplevelse av sjukdomen och barnets livskvalitet efter sjukdomsdebuten.

Sponsor för denna studie är Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF).