lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

TEDDY analyserar sköldkörtel-autoantikroppar

I TEDDY mäter vi nu även autoantikroppar mot sköldkörteln, utöver diabetes- och celiakiautoantikroppar. Inflammation i sköldkörteln är en autoimmun sjukdom liksom diabetes och celiaki. Genom att mäta autoantikroppar mot sköldkörteln, kan man precis som vid diabetes, följa det autoimmuna förloppet innan sjukdomsdebut. Denna analys används både vid screening och diagnos av sköldkörtelsjukdom.

Inflammation i sköldkörteln kan leda till för mycket eller för lite av sköldkörtelhormonet thyroxin. Sköldkörteln styr ämnesomsättningen i kroppen och är viktigt för barns både mentala och fysiska utveckling.

Sköldkörtelsjukdom och typ 1-diabetes är sjukdomar som ofta är kopplade eller finns i samma familjer. Därför vill man nu analysera dessa markörer i TEDDY och undersöka om det finns faktorer i omgivningen som kan öka risken för sköldkörtelsjukdom.

I TEDDY analyseras sköldkörtelmarkörer när barnet är 8 år och 14 år. Om barnet har markörer mot sköldkörteln analyseras även sköldkörtelhormon för att ta reda på om funktionen är påverkad. I så fall kontrolleras detta årligen