lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Bakgrund och historik

TEDDY-studien är ett forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1-diabetes.  TEDDY är en förkortning av The Environmental Determinants of Diabetes in the Young eller på svenska Omgivningsfaktorers betydelse för uppkomst av diabetes hos barn. TEDDY- studien genomförs i två steg - urval och uppföljning.

Alla barn som föddes på någon av de fem förlossningsklinikerna i Skåne mellan 1 september 2004 och 28 februari 2010 kunde vara med i TEDDY:s urvalsstudie. I urvalsstudien bestämdes barnets ärftliga risk för typ 1-diabetes. Att delta var helt frivilligt. Sammanlagt fick TEDDY-studien navelsträngsblod från drygt 48.000 nyfödda barn för bestämning av den ärftliga risken.

TEDDY:s uppföljningsstudie omfattar barn med förhöjd ärftlig risk för typ 1-diabetes. Totalt ville 2525 familjer delta i TEDDY- studiens uppföljning. Det första besöket på någon av våra TEDDY-mottagningar ägde rum innan barnet var 4,5 månader gammalt. TEDDY-barnen skall följas till dess de är 15 år varför de yngsta TEDDY-barnen kommer att följas till år 2025. 

TEDDY har mottagningar i Malmö (med filial i Ystad), Helsingborg och Kristianstad (med filial i Simrishamn) där barn och föräldrar träffar våra TEDDY-sjuksköterskor.

TEDDY är en internationell studie som i sin helhet bekostas av NIH (National Institutes of Health) - den amerikanska hälsovårdsmyndigheten. Studien kostar c:a 15 miljoner dollar per år att genomföra i Skåne, Finland, USA och Tyskland.  De fyra länderna har tillsammans 8600 barn i TEDDY-studien varav 30% är från Skåne.  

TEDDY i Sverige

TEDDY i världen

Relaterade forskningsstudier

 

 

logo