lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

När kommer den första autoantikroppen? 2015

Diabetesprocessen startade hos många barn redan när de var under fem år.

Blodprovet som togs vid varje besök har analyserats för autoantikroppar mot insulin (IAA), GAD65 (GADA) och IA-2 (IA-2A). Resultaten visas i figuren.

sverige teddy autoantikroppar 2015

  Figur 1. (Klicka på bilden för att få den större)

När kunde ett TEDDY barn bli positiv? 

Resultaten i figur 1 visar antal barn/1 000 och halvår i Sverige som utvecklat autoantikroppar. IAA kunde komma redan under första levnadsåret (blå linje). Ju äldre barnen blev desto ovanligare var det att IAA kom som den första autoantikroppen. 
GADA som första autoantikropp kom senare (gul linje). Den hade sin topp vid 36 månaders ålder men vi ser att den fortsätter att komma även hos barn som varit med i TEDDY nära 10 år. 
En mindre grupp barn blev samtidigt positiva för både IAA och GADA (grå linje). 
Det var bara några få i hela TEDDY studien som hade IA-2A som sin första autoantikropp.

Vilken autoantikropp kom först? 

I den svenska delen (Figur 1) såväl som i hela TEDDY (Figur 2)  var det IAA som kom först.  Den röda linjen visar IAA i hela TEDDY studien (Figur 2).  Att toppen ligger vid 12 månaders ålder beror på att många finska barn fick IAA tidigt. 
GADA kom senare i hela TEDDY oberoende av land. 

alla barn autoantikroppar teddy 2015

  Figur 2. (Klicka på bilden för att få den större)

Kunde barn bli positiva för fler än en autoantikropp?

Bara i 14 procent  påträffades IAA och GADA samtidigt med en topp vid 2-3 års ålder. Barn som fick två autoantikroppar samtidigt hade den högsta risken att få typ 1 diabetes. Fyrtio procent av dessa barn fick diabetes inom 5 år. 

Länk till artikeln här: http://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-015-3514-y#/page-1

Publicerad i Diabetologia

TEDDY-publikation nr 43.