lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Matdagboken

 

Vad barn äter eller inte äter ingår i flera av teorierna om varför barn får typ 1 diabetes. Därför är matdagboken en viktig del i TEDDY-studien. Genom matdagboken försöker vi hitta faktorer i kosten som skulle kunna öka eller minska risken för att barnet får antikroppar eller typ 1 diabetes.

koersbaer

 

Matdagboksblad

Nu finns det möjlighet att trycka ut eller skriva direkt och maila in matdagboken;

PS: Om du mailar in den, använd Adobe Reader och tänk på att spara filen på din dator innan du bifogar den i mailet.

 

teddy logo