lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kontakt

Om ni önskar mer information om TEDDY-studien är ni välkommen att kontakta någon av nedanstående personer – studiens huvudansvarige, enhetschef eller någon av TEDDY:s forskningssjuksköterskor.Om ni tidigare deltagit i TEDDY:s uppföljning, men av någon anledning hoppat av är ni välkomna att komma med i studien igen. I så fall kontaktar ni någon av TEDDY:s forskningssjuksköterskor.

Huvudansvarig för den svenska delen av TEDDY-studien är Åke Lernmark, professor i Diabetesforskning vid Lunds Universitet.ake.lernmark@med.lu.se telefon 040 - 39 19 01.

Enhetschef: Carin Andrén Aronsson, carin.andren_aronsson@med.lu.se telefon 040 - 39 11 13.

Den svenska TEDDY-studien utgår från CRC, Lunds universitet, SUS, Malmö. Det finns tre TEDDY-mottagningar i Skåne där våra TEDDY-sjuksköterskor tar emot föräldrar och barn. Dessutom finns två satellit-mottagningar. Mottagningen i Simrishamn bemannas av TEDDY-sköterskorna i Kristianstad en dag varannan vecka. Satellit-mottagningen i Ystad bemannas av sköterskor från Malmö varje tisdag.

Dietisterna för in informationen från matdagböckerna och finns i Malmö och Helsingborg.

Alla prover tas om hand av labororatoriepersonal på de olika TEDDY-labben i Malmö, Helsingborg och Kristianstad.