lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen tillbaka till TEDDY

Har ni deltagit i TEDDY-studien och avbrutit men kan tänka er att gå in i studien igen? Då går detta alldeles utmärkt! Förutsättningen är att ni varit på minst ett besök på en av TEDDY-mottagningarna och att första blodprovet blev taget.
Det som under en period kanske kändes omöjligt och svårt, kan bli möjligt igen när tillvaron förändras. Fördelen och möjligheten med att få sitt barn kontrollerat finns då. Ert bidrag till forskningen är ytterst värdefullt!
Tag kontakt med närmaste TEDDY-mottagning och diskutera med någon av forskningssjuksköterskorna om hur detta kan planeras.