lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

1 miljon prover i Sverige till TEDDY

Fredagen den 6 november 2015 firades att den svenska delen av TEDDY-studien har skickat in 1 miljon rör till olika laboratorier. Provinsamlingen som uppgår till 1 miljon rör från de svenska TEDDY-barnen omfattar flera olika typer av prover: blod, saliv-prover, tånaglar, näsprover, urinprover, avföringsprover och vattenprover. Provinsamlingen påbörjades 2004 och pågår alltjämt.

Vi tackar alla våra familjer för att ni bidrar till att göra TEDDY-studien till världens mest omfattande studie när det gäller att hitta den utlösande orsaken till varför en del barn utvecklar autoantikroppar mot sina insulinproducerande celler och varför en del går vidare till att utveckla typ 1-diabetes. Tack för att ni är med i TEDDY!

 

1 milljon roer gertie och joanna nov 2015