lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Detta händer vid de olika besöken på TEDDY

Vid varje besök händer följande:

Intervju och frågeformulär
Längd och vikt
Blodprov
Näsprov (från 9 mån ålder)
En gång i månaden skickar föräldrarna in ett prov på barnets avföring. Efter 4 års ålder är önskemålet var 3:e månad. Efter 10 år är önskemålet 2 gånger om året.

Från 5½ år ser besöken ut så här: 

Klicka på åldern för mer information

5½-års besöket

 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-boken m.m.
 • Beteende formulär
 • Salivprov (cortisol)
 • Blodprov
 • Urinprov

6-års besöket

 • Frågeformulär som besvaras av föräldrarna
 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-boken m.m.
 • Tånaglar
 • Blodprov (glutenantikroppar ingår)
 • Actigraf (aktivitetemätning)
 • Urinprov

6½-års besöket

 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-kalendern m.m.
 • Blodprov
 • Urinprov

7-års besöket

 • Frågeformulär som besvaras av föräldrarna
 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-kalendern m.m.
 • Vattenprov lämnas
 • Blodprov (glutenantikroppar ingår)
 • Actigraf (aktivitetemätning)
 • Urinprov

7½-års besöket

 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-kalendern m.m.
 • Blodprov
 • Urinprov

8-års besöket

 • Frågeformulär som besvaras av föräldrarna
 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-kalendern m.m.
 • Tånaglar
 • Blodprov (glutenantikroppar ingår)
 • Actigraf (aktivitetemätning)
 • Urinprov
 • Pubertetsformulär

8,5-års besöket

 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-kalendern m.m.
 • Blodprov
 • Urinprov
 • Pubertetsformulär

9-års besöket

 • Frågeformulär som besvaras av föräldrarna
 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-kalendern m.m.
 • Vattenprov lämnas
 • Blodprov (glutenantikroppar ingår)
 • Actigraf (aktivitetemätning)
 • Urinprov
 • Pubertetsformulär

9,5-års besöket

 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-kalendern m.m.
 • Blodprov
 • Urinprov
 • Pubertetsformulär

10-års besöket

 • Frågeformulär som besvaras av föräldrarna
 • Samtycke till barnets eget frågeformulär m.m.
 • Läsa Wille och Wilma - bok nr 3, inför besöket
 • Barnets första frågeformulär
 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-kalendern m.m.
 • Tånaglar
 • Blodprov (glutenantikroppar ingår)
 • Actigraf (aktivitetemätning)
 • Urinprov
 • Pubertetsformulär

10,5-års besöket

 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-kalendern m.m.
 • Blodprov
 • Urinprov
 • Pubertetsformulär

11-års besöket

 • Frågeformulär som besvaras av föräldrarna och barnet
 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-kalendern m.m.
 • Vattenprov
 • Blodprov (glutenantikroppar ingår)
 • Actigraf (aktivitetemätning)
 • Urinprov
 • Pubertetsformulär

11,5-års besöket

 • 3-dagars matdagbok
 • "Styrkor och svårigheter" formulär för föräldrar och barnet
 • Intervju – information ur TEDDY-kalendern m.m.
 • Blodprov
 • Urinprov
 • Pubertetsformulär

12-års besöket

 • Frågeformulär som besvaras av föräldrarna och barnet
 • 3-dagars matdagbok
 • Intervju – information ur TEDDY-kalendern m.m.
 • Tånaglar
 • Blodprov (glutenantikroppar ingår)
 • Actigraf (aktivitetemätning)
 • Urinprov
 • Pubertetsformulär

Om man får antikroppar

Om barnet utvecklar antikroppar, kompletteras de ordinarie besöken med "mellan-besök" var 3:e månad, även efter 4-års ålder.

Vid varje ”mellan” besök görs då följande:

 • Intervju – information ur TEDDY-boken/kalendern
 • Blodprov, näsprov, längd och vikt
 • Mätning av barnets blodsocker

Om barnet är över 3 år och har två eller tre autoantikroppar mer än vid ett tillfälle, görs oral sockerbelastning – OGTT två gånger / år. Detta görs för att undersöka om barnet håller på att utveckla diabetes.

 

 

teddy logo