lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Celiaki

Celiaki i TEDDY okt 2016

foerekomst av tga och celiaki i teddy okt 2016

Celiaki, som även kallas för glutenintolerans, är en kronisk sjukdom som orsakas av överkänslighet mot gluten. Denna överkänslighet leder till skador på slemhinnan i tarmen som i sin tur leder till att kroppen inte kan ta upp näringen i maten på ett normalt sätt. Celiaki är en autoimmun sjukdom, precis som typ 1-diabetes, och man tror att både genetiska och miljöfaktorer har betydelse för att man blir sjuk.


TEDDY har ett resultat som kan påverka Livsmedelsverkets rekommendationer i höst. En av TEDDY´s forskare, Carin Andrén Aronsson , har undersökt TEDDY-barnens glutenintag vid 9, 12, 18 och 24 månaders ålder med hjälp av matdagböcker. I jämförelse med friska TEDDY-barn (födda samma år, av samma kön och typ av ärftlighet för celiaki) hade barnen som utvecklat celiaki ätit större mängder gluten.

Frågor om innehållet: -
teddy logo