lu.se

TEDDY-studien

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Autoantikroppar

Autoantikroppar hos TEDDY-barn

Analys av autoantikroppar i TEDDY-barnens blod görs efter varje TEDDY-besök.

I TEDDY analyserar vi tre olika autoantikroppar – GADA-, IA2A- och insulin-autoantikroppar (IAA). Om ett barn har någon av dessa autoantikroppar analyseras också ZnT8A.

Ett ”positivt” resultat för någon eller några av dessa autoantikroppar tyder på att de celler i bukspottkörteln som tillverkar insulin blir angripna av kroppens eget immunförsvar.  

Den viktigaste frågan som vi vill ha svar på i TEDDY är varför vissa barn utvecklar autoantikroppar mot GAD, IA-2 eller insulin. 

TEDDY-barn som visar positiva autoantikroppar vid det allra första besöket har i regel fått dessa autoantikroppar från sin mamma. Under graviditeten har mamman och barnet ett gemensamt immunsystem. Barnets eget immunsystem utvecklas under det första levnadsåret. Man finner nästan alltid autoantikroppar i barnets blod om mamman har typ 1- diabetes. Om barnet hade autoantikroppar vid första besöket, trots att mamma inte har diabetes, tar vi ett blodprov även på mamma. Så gott som alltid har mamma autoantikroppar. Då detta händer har vi erbjudit mamman en uppföljning hos en vuxenendokrinolog. I barnets blod sjunker dessa ”mamma-autoantikroppar” vid kommande besök och försvinner helt under det första året. 

Att autoantikroppar uppstår senare betyder dock att risken för att utveckla typ 1- diabetes ökar. Hur mycket risken ökar kan man inte säga utifrån den kunskap vi har idag. Det är något vi vill ta reda på i TEDDY. Ju fler autoantikroppar barnet har och ju högre värde (nivå) respektive autoantikropp visar, ju större är risken för diabetes.

I tidigare studier har man sett att om barnet har bara en positiv autoantikropp är risken att utveckla diabetes mindre än om barnet har två eller flera positiva autoantikroppar. Positiva autoantikroppar kan uppstå vid vilken ålder som helst -dvs under hela TEDDY-studien.

Nästa viktiga fråga TEDDY vill ha svar på är om och när diabetes eventuellt diagnostiseras hos ett barn med positiva autoantikroppar.  Hittills har vi sett att några barn som utvecklade egna autoantikroppar under första levnadsåret mycket snabbt fick diabetes - redan kring ett års ålder. Samtidigt finns det TEDDY-barn som tidigt utvecklade flera positiva autoantikroppar men som vid 5-6 års ålder inte utvecklat diabetes. 

Vilken betydelse de olika autoantikropparna har är också oklart. Är det någon av antikropparna som ökar risken för att utveckla diabetes mer än en annan?  Kan man se något ”mönster” i hur utvecklingen av autoantikroppar sker som har betydelse för hur risken för diabetes utvecklas? Man har också sett att autoantikroppar ibland kan försvinna – har det betydelse för diabetesrisken?

Efter varje provtagning analyseras autoantikroppar i barnets blod vid ett laboratorium i Bristol, England. För att en autoantikropp ska räknas som ”sant positiv” ska två krav uppfyllas.

Det första är ytterligare ett laboratorium som ligger i Denver, Colorado, USA också ska finna att provet är positivt. Det andra kravet är att provet ska vara positivt vid två besök i rad.

Genom kravet att autoantikroppsresultatet ska vara positivt två gånger i rad, kan man dra slutsaten att besked om bestående positiva autoantikroppar hos ett TEDDY-barn är riktigt. Oklarheter om ett prov är negativt/positivt kan ibland uppstå när ett resultat ligger runt gränsen för att vara negativt/positivt. Oklarheter som detta är något vi söker svar på i TEDDY. 

För att kunna följa ett TEDDY-barns eventuella autoantikroppsutveckling är det viktigt att man tar prover regelbundet.  Fram till 4 års ålder var besöken, som ni vet, var tredje månad. Efter 4 års ålder är det besök var 6:e månad för de flesta barnen. Barn över 4 år som har eller får en eller flera positiva autoantikroppar kommer var tredje månad.

Det är viktigt att barnets autoantikroppsutveckling kan följas upp. Från 3 års ålder görs också regelbundna sockerbelastningar på barn med flera autoantikroppar. Det är det bästa sättet att få veta om barnet är nära att utveckla diabetes. Genom tidig diagnos av diabetes kan man undvika att barnet får symtom på diabetes och blir riktigt sjukt. Om sockerbelastning blir aktuellt för ert barn får ni mer information om detta av er TEDDY-sköterska. Mer om OGTT (sockerbelastning kan du läsa här:

På TEDDY:s hemsida www.med.lu.se/teddy/autoantikroppar ”När immunförsvaret gör myteri – utveckling av autoantikroppar” kan ni läsa mer om processen kring hur auto antikroppar uppstår i immunförsvaret.

Har ni fler frågor om autoantikroppar hos ert barn kan ni tala med TEDDY-studiens doktor Helena Larsson eller professor Åke Lernmark som är huvudansvarig för TEDDY-studien i Sverige. Er TEDDY-sköterska förmedlar gärna kontakt med någon av dem.

 Tack för att ni är med i TEDDY-studien.

 Er medverkan är mycket viktig och helt ovärderlig!

 

130502