lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Crafoords vetenskapsluncher 2019

Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar om spännande forskning som fått forskningsanslag från Crafoordska stiftelsen. Vetenskapsluncherna  är ett samarbete mellan Lunds universitet, Crafoordska stiftelsen och Lunds stadsbibliotek. Platsen för föreläsningarna är från och med 2018 i atriumgården på Lunds stadsbibliotek.

Här hittar du programmet för Crafoords vetenskapsluncher våren 2019: www.lu.se/vetenskapsluncher

vetenskapslunch 2017 isabel drake
Vetenskapslunch 29 mars 2017 med Isabel Drake, forskare i epidemiologi.

Kontakt

Johanna Sandahl
Kommunikationschef
E-post: johanna.sandahl@med.lu.se
Telefon: 046-222 31 78

Filmer

Ta del av filmerna från tidigare års vetenskapsluncher.

Vetenskapsluncher tidigare år

Relaterad information

Crafoordska stiftelsens uppgift är att främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom.

Crafoordska stiftelsen