lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Sandblomdagen 2019

Sandblomdagen 2019 kommer att äga rum den 24 oktober kl 15 i aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Ämnet för årets Sandblomdag är Intelligens – artificiell och emotionell

Mer information kommer längre fram.

Prof. Philip Sandblom

Philip Sandblom
Philip Sandblom

Professor Philip Sandblom, framstående kirurg och Lunds universitets rektor 1957-68, kombinerade sitt stora konstintresse med medicinsk forskning. Han studerade bland annat sambandet mellan sjukdom och konstnärligt skapande. 

Efter pensioneringen fortsatte Philip Sandblom att arbeta som läkare och forskare i San Diego i USA och i Lausanne i Schweiz, där han även bosatte sig. Han avled i Lausanne vid 97 års ålder. Hans änka Grace Sandblom har skapat en särskild fond för årliga föreläsningar på hans födelsedag, kring temat "Humaniora och medicin". Detta program ges vid Medicinska fakulteten.

Läs mer om Philip Sandblom (1903-2001)

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund