lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Evenemang: Allmänheten

Varje år organiseras flera populärvetenskapliga evenemang med olika teman. Du har då möjlighet att ta del av den senaste forskningen inom dessa teman.

samverkan och evenemang
Lunchföreläsning på Stadsbiblioteket i Lund.

Utbyte av kunskap och forskning

Genom våra evenemang sprider vi nya forskningsrön till den intresserade allmänheten, studenter, yrkesgrupper, beslutsfattare och organisationer. Vi vill genom dessa evenemang berätta hur vår forskning kommer till nytta och omsätts i praktisk vård, diagnostik och behandling. Vi vill att du ska få ta del av vår kunskap och forskning.

Våra återkommande evenemang: