lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Populärvetenskapligt om medicin, vård och hälsa

Vetenskap & hälsa

är en webbplats som på ett enkelt, informativt och sakligt sätt vill informera om forskning inom medicin, hälso- och vårdvetenskap i Skåne. Två gånger om året ger vi även ut en tidskrift i pappersform och vi har även en poddserie  om forskning inom medicin och hälsa.

Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö högskola och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

Vetenskap & hälsa – temabaserad populärvetenskaplig tidskrift

Vetenskap & hälsa är även en tidskrift i pappersform som utkommer två gånger per år, i juni och november. Tidskriften är gratis och distribueras bland annat till vårdcentraler, sjukhus, skolor, bibliotek, myndigheter m fl, m fl. Du kan välja att beställa den tryckta tidskriften eller läsa den på webben.

Vetenskap & hälsa - poddserie

Vi har även en poddserie som tar upp forskning inom aktuella ämnen inom medicin och hälsa.

Läs, lyssna, prenumerera: Länk till webbplatsen Vetenskap och hälsa