lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Masterprogram i medicinsk vetenskap

Masterprogram i medicinsk vetenskap med huvudområde arbetsterapi, audiologi, fysioterapi, logopedi, omvårdnad, radiografi respektive reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 120 hp

Programmets syfte är att erbjuda studenter en fördjupning av kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt, inom huvudområdena arbetsterapi, audiologi, fysioterapi, logopedi, omvårdnad, radiografi respektive reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Programmets interprofessionella uppläggning syftar till att förstärka och utveckla förmågan till samarbete mellan yrkesgrupper, såväl nationellt som internationellt.

Programmets mål är att utveckla och förbereda studenter inom de sju huvudområdena för kvalificerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, för forskning och för utvecklingsarbete inom offentlig och privat verksamhet.

Inom ramen för masterprogrammet kan magisterexamen i respektive huvudområde erhållas efter uppfyllda examensfordringar.

Behörig att söka är den som har examen från arbetsterapeut-, audionom-, fysioterapeut-, logoped-, sjuksköterske-, respektive röntgensjuksköterskeutbildning motsvarande en kandidatexamen 180 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Specialisering
Inom masterprogrammet ges möjlighet till specialisering i Arbetsmiljö och hälsa respektive Åldrande och hälsa.

Aktuellt

 

foelj oss paa facebook medium

Vilka kurser finns inom mitt ämnesområde?

"Hitta utbildning vid Lunds universitet" har ett fält för fritext - skriv ditt ämne, tryck på sök-knappen och du får fram en lista över sökbara kurser och program.

Aktuella kurser

Aktuella kurser för studenter som går på masterprogrammet - information om anmälan

De flesta kurser som ges på masterprogrammet kan sökas som fristående kurs och utannonseras i kurskatalog och på antagning.se.

Studievägledning

Jenny Arfwedson
Tel 046-222 19 66 alt. 040-39 13 37
jenny.arfwedson@med.lu.se

Terminstider

VT-2014: 20140120-20140608

HT-2014: 20140901-20150118

VT-2015: 20150119-20150607

HT-2015: 20150831-20160117

VT-2016: 20160118-20160605

HT-2016: 20160829-20170113

Sjuksköterska