lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Epidemiology for Health, EpiHealth

"Epidemiology for Health" (EpiHealth) är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Uppsala universitet. Verksamheten startade i början av 2010. Det finns en styrelse och en styrgrupp.

Målet är att befrämja nationell och internationell excellens inom epidemiologisk forskning, bl.a. avseende basal epidemiologi (gen-miljö interaktioner), infrastrukturer (register, biobanker), samt klinisk epidemiologi (kvalitet i vården, patientdataregister, hälsoekonomi).

EpiHealth vill organisera forskarkurser samt skapa en katalog för olika epidemiologiska projekt vid de två universiteten.


2018-02-07 

Utlysning om att arrangera kurser med finansiering via SFO EpiHealth 

The strategic research area EpiHealth - Epidemiology for Health - together with LUPOP - Lund University Population Research Platform - now opens a call for proposals for new PhD - courses of relevance for population research. We will fund 3 - 5 courses during 2018 related to e.g. epidemiological data analysis, medical statistics, biobank studies, bioinformatics or related to register-based research in general. You find more information about this call and how to apply on https://www.lupop.lu.se/lupop-for-researchers/courses/calls-for-proposals. Deadline for submission is 15 March 2018. (Jonas Björk is coordinator).


2018-02-07 

Nya EU dataskyddsförordningen

Denna nya lag börjar gälla den 25 maj 2018. Ett lagförslag kommer att presenteras för Sveriges Riksdag i april för att anpassa svensk lagstiftning till EU dataskyddsförordning. Alla epidemiologiska forskare som arbetar med uppföljningar och register gör klokt i att sätta sig in i dessa frågor. Se länk:  https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/


2017-11-21

Viktig information om European Code of Conduct for Research Integrity


2017-10-16

the politics of biobanking

The Politics of Biobanking  @ Medicon Village Nov 16-17
Previous this symposium, on Nov 16th at 10:00, there will be a guided visit to Region Skåne Biobank BD47 (max for 20 people).

Please register for both events. Although the event is free of charge it is important to register for dietary restrictions and organizational purposes.

When: November 16-17 noon to noon.

Registration: https://eopaino.wixsite.com/politicsbiobanking Deadline for registration is 31st October.

Looking forward to seeing you all there!Arkiv


 

Kontaktperson och koordinator:

peter nilsson

Peter M Nilsson 

Professor i klinisk kardiovaskulär forskning 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Telefon: 040-33 24 15, 0704-50 34 56
E-post: Peter.Nilsson@med.lu.se 

Kalendarium 2017


Applied Epidemiology III – Causal inference with propensity scores and Mendelian randomization 

This course focuses on propensity stratification and Mendelian randomization, two statistical approaches within causal inference that are widely used in clinical epidemiology to deal with measured and unmeasured confounding. 

Location
Six course days are planned in Lund 2018:

When
October 1 (full day) 
October 3 (full day) 
October 5 (half day) 
October 8 (full day) 
October 11 (full day) 
October 12 (half day).

For more information


vetenskap och haelsa