lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Epidemiology for Health, EpiHealth

"Epidemiology for Health" (EpiHealth) är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Uppsala universitet. Verksamheten startade i början av 2010. Det finns en styrelse och en styrgrupp.

Målet är att befrämja nationell och internationell excellens inom epidemiologisk forskning, bl.a. avseende basal epidemiologi (gen-miljö interaktioner), infrastrukturer (register, biobanker), samt klinisk epidemiologi (kvalitet i vården, patientdataregister, hälsoekonomi).

EpiHealth vill organisera forskarkurser samt skapa en katalog för olika epidemiologiska projekt vid de två universiteten.


2017-10-16

the politics of biobanking

The Politics of Biobanking  @ Medicon Village Nov 16-17
Previous this symposium, on Nov 16th at 10:00, there will be a guided visit to Region Skåne Biobank BD47 (max for 20 people).

Please register for both events. Although the event is free of charge it is important to register for dietary restrictions and organizational purposes.

When: November 16-17 noon to noon.

Registration: https://eopaino.wixsite.com/politicsbiobanking Deadline for registration is 31st October.

Looking forward to seeing you all there!


2016-12-08

Forskningsproposition samt rektorsbeslut Utseende av koordinatorer för EpiHealth

Enligt Forskningspropositionen: 

"Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" 2016 (http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/11/prop.-20161750/) anges att våra SFO skall fortsätta och jag har fått besked av Rektor-LU om att vara fortsatt förordnad som Koordinator för SFO EpiHealth under perioden 2017-01-01 till 2019-12-31, och med Marju Orho-Melander som vice Koordinator under samma tidsperiod.


2016-06-16

Metadataverktyg för registerforskning – testversion klar

I februari 2016 lanserade Vetenskapsrådet webbplatsen registerforskning.se, som ger forskare information om existerande register och stöd under arbetsprocessen för registerbaserad forskning. Nu är nästa steg i utvecklingen av sajten redo för test; metadataverktyget RUT, Register Utiliser Tool, ska hjälpa forskaren att effektivt hitta information om metadata i svenska register.

Länk för mer information


2016-04-21

Befolkningsregister - big data ska rädda liv i unikt svenskt projekt

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6415686


 Seminarium ger överblick av aktuell hjärt-kärlforskning

Den 7 april blir det tillfälle att ta del av den senaste forskningen inom hjärt-kärlsjukdomar ur ett epidemiologiskt perspektiv.

http://www.med.lu.se/klinvetmalmo/nyhetsarkiv/160307epi


The Future of Swedish & Danish Life Science

– How can we streamline the Nordic Life Science Ecosystem?

Kemivärlden Biotech/Journal of Chemistry & Biotechnology, Medicon Village and Medicon Valley Allliance are together organizing an international networking forum that will take place at Medicon Village (Restaurang Inspira), Sheelevägen 2 in Lund, the 31st of March, 2016.

Some 40 exhibitors and 350 visitors are expected at this annual event and Peter M Nilsson from the BBMRI.se Service Center for Southern Sweden will give the talk “Modern biobanks, a tool for life science development – quality aspects”.

For more information and registration

thefututeof 468

2015-12-09

Forskarfrukost med Peter M Nilsson - Uppdatering om vaskulärt åldrande


2015-11-11

Post-doc annons, miljömedicinsk epidemiologi, Göteborgs Universitet

http://jobs.sciencecareers.org/job/387654/postdoctoral-fellow-in-environmental-epidemiology/

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/558455-postdoctoral-fellow-in-environmental-epidemiology

Test 


2015-08-24 

Nytt strategiskt måldokument för perioden 2016-2020 

Ett nytt strategiskt måldokument för perioden 2016-2020 skall diskuteras med vice-rektor Stacey Sörensen, Lunds universitet, den 22/9. Detta dokument utgår från den evaluering som vårt SFO genomgått av en internationell expertpanel och som vi fick ta del av under våren 2015. Vi siktar nu på en ny verksamhetsperiod med fördjupat samarbete mellan LU och UU samt även med andra institutioner och forskargrupper såväl nationellt samt internationellt. Synpunkter kan lämnas till undertecknade. 

Nästa kurs i "Advanced epidemiology" samt vårt gemensamma internat LU-UU planeras till i februari 2016, för detaljer se under kalendarium. 

Vänliga hälsningar:Peter M Nilsson, koordinator SFO EpiHealth

Marju Orho-Melander, vice koordinator SFO EpiHealth 

Camilla Key, forskningsadministratör SFO EpiHealth


Arkiv


 

Kontaktperson och koordinator:

peter nilsson

Peter M Nilsson 

Professor i klinisk kardiovaskulär forskning 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Telefon: 040-33 24 15, 0704-50 34 56
E-post: Peter.Nilsson@med.lu.se 

Kalendarium 2017


SND:s workshop för forskare 15 november, 2017
Tema för årets workshop är forskningsinfrastrukturer eller kohorter med stora mängder individdata.

Mer information samt anmälan i bifogad inbjudan och här

SND-forum 14 november, 2017 - ”Vägen till FAIR data”
Vid höstens SND-forum kommer beprövade metoder och standarder för att producera ”FAIR data” att presenteras och diskuteras.FAIR-principerna har snabbt blivit allmänt erkända som ett ramverk för att göra forskningsdata tillgängliga och möjliga att hitta, harmonisera och återanvända även i framtiden.

Mer information samt anmälan i bifogad inbjudan och här

Anmälan till båda arrangemangen senast 6 november ,2017.


The Politics of Biobanking @ Medicon Village Nov 16-17
Previous this symposium, on Nov 16th at 10:00, there will be a guided visit to Region Skåne Biobank BD47 (max for 20 people).

Please register for both events. Although the event is free of charge it is important to register for dietary restrictions and organizational purposes.

When: November 16-17 noon to noon.

Registration: https://eopaino.wixsite.com/politicsbiobanking Deadline for registration is 31st October.


 Möte om den nya EU lagstiftningen 2018 av betydelse för forskning

Tid: Tisdag den 5 december 2017, kl. 15:30 till 17:00
Plats: Palaestra, Paradisgatan 4, Lund


LUDC-IRC Precision Medicine Symposium, Malmö 

When: Nov 30th 2017

Venue: Triangeln Scandic Hotel, Malmö, Sweden


A Nordic Initiative for Precision Medicine (Meeting #4)

Dates: Dec 4-5th, 2017
Venue: Malmö Live Congress Centre ( Sweden http://malmolive.se/en ), Malmö


SFO EpiHealths årliga symposium

När: 15-16 januari 2018

Var: Uppsala


 Berzelius symposium 96

Diabetes and the cardiovascular risk challenge – mechanisms, epidemiology and treatment aspects

When: 23-25 May 2018
Where: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, Malmö, Sweden.

More information and registration

http://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/berzeliussymposier/diabetes/

Preliminary program
http://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/berzeliussymposier/diabetes/preliminary-programme/


vetenskap och haelsa