lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Pedagogisk akademi

Pedagogisk akademi

Ansökan till pedagogisk akademi öppnar åter under tidig vår 2018.

Lärare med hög grad av pedagogisk skicklighet, bred erfarenhet inom utbildning och stort intresse för pedagogisk utveckling kan ansöka om medlemskap i den pedagogiska akademin.

Ansökan gäller dig som har en definierad och långsiktig anknytning till Medicinska fakulteten, till exempel genom en tillsvidareanställning, eventuellt i kombination med tjänst inom Region Skåne, samt har visat djupt engagemang i fakultetens utbildningsverksamhet över en längre tidsperiod. För att vara behörig att söka ska du ha forskningskompetens som motsvarar licenciat- eller doktorsexamen.

Lärare som antas till den pedagogiska akademin får titeln Excellent lärare (Excellent Teaching Practitioner, ETP) och en löneförhöjning motsvarande den som fås för docentur.

Beslut om nya ledamöter tas av dekanus efter beredning i ETP-nämnden.

Läs mer om kriterier och ansökan:

Ladda ner


Medicinska fakultetens pedagogiska akademi

En pedagogisk akademi är av betydelse för att möta de utmaningar som Medicinska fakultetens utbildningsverksamhet kontinuerligt ställs inför. Dels för att förbereda studenterna för den utvecklingsintensiva sjukvård de kommer att vara yrkesverksamma inom. Dels med tanke på ökad konkurrens om studenterna och att utbildningsverksamheten utvärderas externt. En pedagogisk akademi kan därför såväl öka kvaliteten i utbildningarna som synliggöra de lärare som satsar på utbildning.

Medicinska fakulteten beslutade därför att 2008 inrätta en pedagogisk akademi. Lärare med hög grad av pedagogisk skicklighet och stort pedagogiskt intresse är medlemmar i akademin.

Undervisning BMC - fotograf Johan Persson

Kontakt

Handläggare:

Teresa Svarvell
046-222 7252
Teresa.Svarvell@med.lu.se

Ordförande:

Cecilia Lundberg
046-222 0528
Cecilia.Lundberg@med.lu.se


ETP-nämnd

Mandatperiod 2017-01-01 - 2019-12-31