lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Pedagogisk akademi

Vill du tillhöra en grupp av excellenta lärare vid Medicinska fakulteten, med särskilt intresse för lärande och pedagogisk utveckling? Ansök då till Pedagogisk akademi!

Jeanna Arstam

Vem kan söka?

Du som är lärare med hög grad av pedagogisk skicklighet, bred erfarenhet inom utbildning och stort intresse för pedagogisk utveckling kan ansöka om medlemskap i den Pedagogiska akademin. Du behöver även ha en definierad och långsiktig anknytning till Medicinska fakulteten, till exempel genom en tillsvidareanställning, eventuellt i kombination med tjänst inom Region Skåne. Dessutom behöver du ha visat djupt engagemang i fakultetens utbildningsverksamhet över en längre tidsperiod. För att vara behörig att söka ska du ha forskningskompetens som motsvarar licentiat- eller doktorsexamen.

Vad innebär det?

Om du antas till den Pedagogiska akademin får du titeln ETP - Excellent Teaching Practitioner (Excellent lärare) och en löneförhöjning motsvarande den som fås för docentur. ETP-titeln är en kvalitetsstämpel på din skicklighet som lärare vid Medicinska fakulteten. Som ETP bidrar du dessutom till den pedagogiska utvecklingen inom fakulteten för att uppfylla dess strategier och mål.

När kan jag söka?

Ansökningar till Pedagogisk akademi tas emot löpande. Granskning av inkomna ansökningar sker en gång per år under sommar och tidig höst. För att vara med i årets granskningsomgång ansök senast 31 maj. Ansökan skickas elektroniskt till handläggare.

Beslut om nya ledamöter tas av dekanus efter beredning i ETP-nämnden i november.

Installation av nya ledamöter sker under slutet av februari därpå följande år.

Läs mer om kriterier och ansökan:

Här kan du ladda ner filen:

Kontakt

Handläggare:

Teresa Svarvell
046-222 7252
Teresa.Svarvell@med.lu.se

Ordförande:

Maria Björkqvist
072-7007163
Maria.Bjorkqvist@med.lu.se


ETP-nämnd

Mandatperiod 2017-01-01 - 2019-12-31


Högskolepedagogisk utbildning


Read this in English