lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Professorer vid Medicinska fakultetenProfessorer

En lista över Medicinska fakultetens tillvidareanställda professorer.

Efternamn

Förnamn

Ämne

Institution*

Acosta 

Stefan

kärlkirurgi

Klinvet Malmö

Agace

William

experimentell medicinsk forskning

Expmed

Ageberg

Eva

fysioterapi

HV

Agardh

Anette

global hälsa

Klinvet Malmö

Ahlström

Gerd

omvårdnad 

HV

Ahren

Bo

klinisk metabol forskning

Labmed

Andersson

Roland

kirurgi

Klinvet Lund

Andersson

Tommy

experimentell patologi

Transl med

Arheden

Håkan

klinisk fysiologi

Klinvet Lund

Astermark 

Jan

klinisk koagulationsmedicin 

Transl med

Axelson

Håkan

molekylär tumörbiologi

Labmed

Baldetorp

Bo

experimentell onkologi

Klinvet Lund

Baumgartner

Stefan

utvecklingsbiologi

Expmed

Bejerholm

Ulrika

psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning

HV

Belting

Mattias

medicinsk forskning inriktning klinisk onkologi

Klinvet Lund

Bengtsson

Anders

reumatologi

Klinvet Lund

Bergenfeltz

Anders

praktisk medicinsk utbildning

Klinvet Lund

Bjartell

Anders

urologi

Transl med

Bjermer

Leif

allergi- och astmaforskning

Klinvet Lund

Björk

Jonas

epidemiologi med inriktning mot epidemiologisk metodik 

Labmed

Björkman

Per

infektionsmedicin

Transl med

Björkqvist

Maria 

fysiologi med inriktning mot farmakologi

Expmed

Blom

Anna

medicinsk proteinkemi

Transl med

Bodelsson

Mikael

anestesi och intensivvård

Klinvet Lund

Borg

Åke

experimentell onkologi

Klinvet Lund

Broberg

Karin

arbets- och miljömedicin

Labmed

Brogårdh

Christina

fysioterapi

HV

Bryder

David

medicinsk forskning med särskild inriktning mot experimentell hematologi

Labmed

Cenci Nilsson

Angela

experimentell medicinsk forskning

Expmed

Cilio 

Corrado 

pediatrik med inriktning mot diabetes 

Klinvet Malmö

Dahlberg

Leif

ortopedi

Klinvet Lund

Dahlin

Lars

handkirurgi

Transl med

Danielsen 

Nils

morfologi särskilt makroanatomi

Expmed

Degerman

Eva

experimentell diabetesforskning

Expmed

Durbeej-Hjalt

Madeleine

medicinsk forskning med inriktning mot muskelbiologi

Expmed

Egesten

Arne

lungmedicin

Klinvet Lund

Ekblad

Eva

histologi

Expmed

Ekelund

Ulf

akutsjukvård

Klinvet Lund

Eliasson

Lena

experimentell diabetesforskning

Klinvet Malmö

Elmståhl

Sölve

geriatrik

HV

Emmelin

Maria 

global hälsa

Klinvet Malmö

Englund

Martin

ortopedi

Klinvet Lund

Engström

Gunnar

medicinsk epidemiologi

Klinvet Malmö

Erjefält

Jonas

medicinsk forskning ssk immunologi och inflammationsforskning

Expmed

Erlinge

David

kardiologi

Klinvet Lund

Fernö

Mårten

experimentell onkologi

Klinvet Lund

Fioretos

Thoas

klinisk genetik

Labmed Lund

Forsberg

Anna

vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation

Hvs

Franks

Paul

genetisk epidemiologi

Klinvet Malmö

Fürst

Carl Johan

palliativ medicin

Klinvet Lund

Garwicz

Martin

integrativ neurofysiologi med särskild inriktning mot lillhjärnans roll i motorisk kontroll

Expmed

Gerdtham

Ulf

hälsoekonomi

Klinvet Malmö

Ghosh

Fredrik

oftalmologi 

Klinvet Malmö

Gisselsson Nord

David

medicinsk forskning särskilt molekylär patologi

Labmed

Giwercman

Aleksander 

reproduktionsmedicin

Transl med

Gomez

Maria 

fysiologi, särskilt kardiovaskulär fysiologi

Expmed

Goncalves

Isabel

Isabel  professor i kardiologi med särskild inriktning kärlforskning

Klinvet Malmö

Gouras 

Gunnar

experimentell demensforskning

Expmed

Gullberg

Urban

hematologi

Labmed Lund

Hansson

Oskar

neurologi med särskild inriktning mot minnesforskning

Klinvet Malmö

Hansson

Stefan

medicinsk forskning med särskild inriktning mot obstetrik och gynekologi

Klinvet Lund

Hermansson

Ann

öron-, näs- och halssjukdomar

Klinvet Lund

Herwald

Heiko

medicinsk mikrobiell patogenes

Klinvet Lund

Holm

Cecilia

molekylär cellbiologi

Expmed

Holmberg

Dan 

immunologi

Expmed

Holritz Rasmussen

Birgit

omvårdnad med inriktning mot palliativ vård 

HV

Hultgårdh-Nilsson

Anna

molekylär kärlbiologi

Expmed

Håkansson

Anders

beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende 

Klinvet Lund

Håkansson

Anders

infektionsmedicin

Transl med

Häcker

Udo

utvecklingsbiologi

Expmed

Höglund

Mattias

funktionell genomik

Labmed Lund

Höglund

Peter

klinisk farmakologi

Labmed Lund

Ingemansson

Richard

thoraxkirurgi

Klinvet Lund

Ivars

Fredrik

immunologi, särskilt cellulär och molekylär immunologi

Expmed

Iwarsson

Susanne

gerontologi och äldrevård

HV

Jakobsson

Ulf

hälso- och vårdvetenskap

Klinvet Malmö

Jansson

Tomas

medicin och teknik

Klinvet Lund

Jernström

Helena

experimentell onkologi med inriktning mot integrativ cancerepidemiolog

Klinvet Lund

Jirström

Karin 

patologi

Klinvet Lund

Johansson

Bertil

klinisk genetik

Labmed

Juliusson

Gunnar

klinisk hematologi

Labmed

Jönsson

Göran

medicinsk forskning, särskilt molekylär onkologi

Klinvet Lund

Karlsson

Magnus

medicinsk forskning

Klinvet Malmö

Karpman

Diana

pediatrik, särskilt barnnefrologi

Klinvet Lund

Kirik

Deniz

neurovetenskap

Expmed

Kristensson-Hallström

Inger

pediatrisk omvårdnad

HV

Kokaia

Merab

neurofysiologi, särskilt stemcellsforskning

Klinvet Lund

Kokaia

Zaal

experimentell medicinsk forskning, särskilt restorativ neurobiologi

Klinvet Lund

Källén

Karin 

klinisk epidemiologi inriktn reproduktionsepidemiologi

Klinvet Lund

Larsson

Christer

tumörcellsbiologi

Labmed

Larsson

Jonas

molekylär medicin med inriktning hematologi och stamcellsbiologi

Labmed

Leandersson

Karin 

experimentell patologi med inriktning mot human tumörimmunologi

Transl med

Leeb-Lundberg

Fredrik

cell- och molekylär fysiologi

Expmed

Ley

David

pediatrik

Klinvet Lund

Lexell

Jan

rehabiliteringsmedicin ssk neurovetenskap

HV

Li

Jia-Yi

neurovetenskap

Expmed

Liedberg

Fredrik

urologi

Transl med

Lilja

Hans

klinisk kemi

Transl med

Lindgren

Arne

neurologi

Klinvet Lund

Lindgren

Stefan

medicin

Klinvet Malmö

Lindström

Martin

socialmedicin

Klinvet Malmö

Lindkvist

Karin

cellbiologi

Expmed

Ling

Charlotte

diabetesforskning

Klinvet Malmö

Ljungberg

Michael

medicinsk strålningsfysik med inriktning nuklearmedicin 

Klinvet Lund

Londos

Elisabet

psykiatri med särskild inriktning mot demenssjukdomar och kognition

Klinvet Malmö

Lundberg

Cecilia

neurobiologi 

Expmed

Lundberg Giwercman

Yvonne

experimentell patologi med inriktning mot cancer

Transl med

Luthman

Holger

genetisk epidemiologi

Klinvet Malmö

Magnusson

Måns

öron-, näs- och halssjukdomar

Klinvet Lund

Malm

Johan

i klinisk kemi

Transl med

Malmsjö

Malin

medicinsk forskning inriktning klinisk oftalmologi

Klinvet Lund

Malmström

Johan

avancerad proteomics-masspektrometri

Klinvet Lund

Mani

Katrin

exp medicinsk forskning ssk mikro-makroskopisk anatomi

Expmed

Manjer

Jonas

kirurgi

Klinvet Malmö

Marklund

Niklas

neurokirurgi

Klinvet Lund

Massoumi

Ramin

molekylär onkologi

Labmed

Medstrand

Patrik

klinisk virologi

Transl med

Melander

Olle

internmedicin med inriktning mot kardiovaskulära sjukdomar

Klinvet Malmö

Merlo

Juan

folkhälsovetenskap, med särskild inriktning mot samhällsmedicin

Klinvet Malmö

Mertens

Fredrik

klinisk genetik

Labmed

Midlöv

Patrik 

allmänmedicin 

Klinvet Malmö

Mulder

Hindrik

medicinsk forskning med inriktning mot metabolism

Klinvet Malmö

Nilsson

Bengt-Olof

fysiologi

Expmed

Nilsson

Jan

experimentell kardiovaskulär forskning

Klinvet Malmö

Nilsson

Peter

klinisk kardiovaskulär forskning

Klinvet Malmö

Odin

Per

klinisk neurovetenskap 

Klinvet Lund

Ohlsson

Bodil

medicin

Klinvet Malmö

Olsson

Lars E

medicinsk strålningsfysik

Transl med

Olsson

Martin

medicinsk forskning

Labmed

Olsson

Roger

kemisk biologi med inriktning mot läkemedelsutveckling särskilt neurovetenskap 

Expmed

Orho-Melander

Marju

genetisk epidemiologi

Klinvet Malmö

Parmar

Malin

cellulär neurovetenskap

Expmed

Pera

Edgar

utvecklingsbiologi

Labmed

Persson

Lo

molekylär och cellulär fysiologi

Expmed

Petersén

Åsa

Medicinsk forskning ssk neurovetenskap

Expmed

Pietras

Kristian 

molekylär medicin med inriktning mot tumörstromats biologi

Labmed

Porwit

Anna

patologi

Klinvet Lund

Rasmussen

Magnus

infektionsmedicin

Klinvet Lund

Renström

Erik

experimentell endokrinologi

Klinvet Malmö

Riesbeck

Kristian

klinisk bakterologi

Transl med

Rosengren

Björn

ortopedi

Klinvet Malmö

Rubertsson

Christine

reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

HV

Rydén

Lisa

kirurgi

Klinvet Lund

Rylander

Lars

arbets- och miljömedicin

Transl med

Rääf

Christopher

strålningsfysik

Transl med

Rönnstrand

Lars

molekylär medicin

Labmed

Sahlén 

Birgitta 

logopedi

Klinvet Lund

Sahlin

Nils-Eric

medicinsk etik

Klinvet Lund

Scheding

Stefan

hematologi

Labmed

Schmidtchen

Artur

dermatologi och venereologi

Klinvet Lund

Schouenborg

Jens

fysiologi

Expmed

Schwartz 

Stefan 

medicinsk mikrobiologi

Labmed

Segelmark

Mårten

njurmedicin

Klinvet Lund

Semple

John

transfusionsmedicin 

Labmed

Sigvardsson

Mikael

molekylär hematologi

Labmed

Sitnicka Quinn

Ewa

stamcellsbiologi med inriktning mot lymfocytutveckling

Labmed

Sjölander

Anita

cellpatologi

Transl med

Stjernquist 

Martin 

obstretik och gynekologi

Klinvet Malmö

Ståhlberg

Freddy

magnetresonansfysik

Klinvet Lund

Sundgren

Pia

diagnostisk radiologi speciellt neuroimaging

Klinvet Lund

Sundquist 

Jan

allmänmedicin

Klinvet Malmö

Sundquist

Kristina

allmänmedicin

Klinvet Malmö

Svensson

Peter

koagulationsmedicin

Transl med

Swärd

Karl

experimentell medicinsk forskning med inrikting mot fysiologi

Expmed

Thorlacius

Henrik

kirurgi

Klinvet Malmö

Tingström

Anders

psykiatri inriktning affektiva sjukdomar och psykoser

Klinvet Lund

Tønnesen

Hanne 

klinisk alkoholforskning med inriktning mot prevention

HV

Westergren-Thorsson

Gunilla

medicinsk cellbiologi

Expmed

Vihinen

Mauno

medicinsk strukturbiologi inriktning molekylär proteinkemi

Expmed

Westrin

Åsa

psykiatri med inriktning klinisk suicidforskning

Klinvet Lund

Wollmer

Per

klinisk fysiologi med nuklearmedicin

Transl med

Zygmunt 

Peter

farmakologi

Klinvet Malmö

Åkerström

Bo

medicinskt ämne med kemisk inriktning

Klinvet Lund

Åkeson

Jonas

anestesi och intensivvård

Klinvet Malmö

Åkesson

Kristina

ortopedi

Klinvet Malmö

Östergren

Per-Olof

socialmedicin, särskilt socialepidemiologi

Klinvet Malmö

Seniorprofessorer

När en professor pensioneras från sin tjänst får han eller hon titeln professor emeritus eller emerita, vilket markerar att professorn har kvar sin titel och alltjämt är knuten till fakulteten. I vissa fall kan en professor emeritus/emerita även tidsbegränsat återanställas vid universitetet och kallas då för seniorprofessor.

Efternamn

Förnamn

Institution*

Agardh

Elisabet

Klinvet Malmö

Andréasson

Sten

Klinvet Lund

Ankerst

Jaro

Klinvet Lund

Baldetorp

Bo

Klinvet Lund

Berntorp

Erik

Transl med

Bjursten

Lars Magnus

Expmed

Björck

Lars

Klinvet Lund

Björklund

Anders

Expmed

Bruze

Magnus

Klinvet Malmö

Christensson

Bertil

Klinvet Lund

Dahlbäck

Björn

Transl med

Edvinsson

Lars

Klinvet Lund

Ekberg

Olle

Transl med

Eklund

Mona

HV

Erlanson-Albertsson

Charl

Expmed

Fellman

Vineta

Klinvet Lund

Gard 

Gunvor

HV

Groop

Leif

Klinvet Malmö

Grubb

Anders

Labmed

Grände

Per-Olof

Klinvet Lund

Hansson

Lars

HV

Heijl

Anders

Klinvet Malmö

Hermeren

Göran

Klinvet Lund

Hesslow

Germund

Expmed

Ingvar

Christian

Klinvet Lund

Karlsson

Stefan

Labmed

Larsson

Lennart

Labmed

Leffler

Hakon

Labmed

Lernmark

Åke

Klinvet Malmö

Lidgren

Lars

Klinvet Lund

Lilja

Hans

Transl med

Lindgren

Björn

HV

Lindvall

Olle

Klinvet Lund

Ljung 

Rolf

Klinvet Malmö

Lohmander

Stefan

Klinvet Lund

Malmström

Anders

Expmed

Mattsson

Sören

Transl med

Mitelman

Felix

Labmed

Norrving

Bo

Klinvet Lund

Odenholt

Inga

Klinvet Malmö

Olsson

Håkan

Klin Vet

Påhlman

Sven

Labmed

Råstam

Maria

Klinvet Lund

Salford

Leif

Klinvet Lund

Saxne

Tore

Klinvet Lund

Sivberg

Bengt

HV

Steen

Stig

Klinvet Lund

Strand

Sven-Erik

Klinvet Lund

Svanborg

Catharina

Labmed

Thorngren

Karl-Göran

Klinvet Lund

Troein

Margareta

Klinvet Malmö

Valentin

Lil

Klinvet Malmö

Wieloch 

Tadeusz

Klinvet Lund

Gästprofessorer

En gästprofessor är en professorskompetent akademiker som under viss tid anställts som professor vid ett annat universitet eller högskola än det där personen normalt är verksam.

Efternamn

Förnamn

Ämne

Institution*

Borgquist 

Signe

klinisk onkologi 

Klinvet Lund

Dawson

Luke

medicin

MedCUL

Engstrøm

Thomas

kardiologi

Klinvet Lund

Nilbert

Mef

klinisk onkologi

Klinvet Lund

Richards

David

omvårdnad

HV

Sutton

Richard

kardiologi

Klinvet Malmö

Adjungerade professorer

En adjungerad professor tillsätts med extern finansiering under en tjänstgöringstid på maximalt tolv år. Genom adjungerade professorer får universitetet möjlighet att knyta till sig en expert som är verksam utanför akademin, ofta inom sjukvården när det gäller den medicinska fakulteten. Den adjungerade professorn arbetar deltid på fakulteten och övrig tid hos sin ordinarie arbetsgivare.

Efternamn

Förnamn

Ämne

Institution*

Atroshi

Isam

ortopedi

Klinvet Lund

Bengzon

Johan

neurokirurgi

Klinvet Lund

Björkman

Anders

handkirurgi

Transl med

Christensson

Anders

njurmedicin

Klinvet Malmö

Cronberg

Toias

neurologi

Klinvet Lund

Friberg

Hans

anestesiologi och intensivvård

Klinvet Lund

Gottsäter

Anders

medicinsk angiologi

Klinvet Malmö

Greiff

Lennart

öron- näs- och halssjuksomar ssk immunologi vid allergi och cancer

Klinvet Lund

Grundemar 

Lars 

klinisk farmakologi 

Labmed

Jerkeman

Mats

klinisk onkologi

Klinvet Lund

Johansson

Jan

kirurgi

Klinvet Lund

Landin-Olsson

Mona

endokrinologi/klinisk diabetologi

Klinvet Lund

Nilsson

Johan

thoraxkirurgi särskild inriktning thoraxtransplantation

Klinvet Lund

Petersson 

Ingemar

försäkringsmedicin 

Klinvet Lund

Richter

Johan

hematologi särskilt genterapi

Labmed

Siesjö 

Peter

neurokirurgi

Klinvet Lund

Svensson

Henry

pastikkirurgi

Klinvet Malmö

Syk

Ingvar

kirurgi

Klinvet Malmö

Turesson

Carl

reumatologi

Klinvet Malmö

Tägil

Magnus

ortopedi med särskild inriktning mot benläkning

Klinvet Lund

Widner

Håkan

neurologi

Klinvet Lund

*Institutioner förkortningar:
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö = Klinvet Malmö
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund = Klinvet Lund
Institutionen för laboratoriemedicin = Labmed
Institutionen för translationell medicin = Transl med
Institutionen för hälsovetenskaper = HV
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap = Expmed
Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande = MedCUL