lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen arbetar med övergripande administration för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Studievägledning ingår i avdelningens arbetsuppgifter. Sekretariaten för fakultetens tre utbildningsnämnder finns inom avdelningen.


Postadress 
Kansli M - BMC F11
Hämtställe 66
Box 117
221 84 Lund

Besöksadress 
Sölvegatan 19, BMC F11


Anna Arstam

Utbildningschef

anna arstam

E-post & telefon 
Anna.Arstam@med.lu.se 
046-222 04 52


Lotta Anderberg Håkansson

Utbildningsadministratör för vårdutbildningarna

lotta anderberg haakansson

E-post & telefon 
Lotta.Anderberg_Hakansson@med.lu.se 
046-222 32 02


Jenny Arfwedson

Studievägledare

Kandidatprogram: biomedicin
Master- och magisterprogram:  biomedicin och medicinsk vetenskap

jenny arfwedson

E-post & telefon
Jenny.Arfwedson@med.lu.se 
046-222 19 66, 040-391337, 0730-391347


Helena Axelsson

Studievägledare

Läkarprogrammet termin 1-3, termin 4-9 Lund, termin 6-9 Helsingborg

helena axelsson

E-post & telefon 
Helena.Axelsson@med.lu.se
046-222 72 17


Petra Carlsson

Biträdande utbildningschef

petra carlsson

E-post och telefon:
Petra.Carlsson@med.lu.se
046-222 72 52


Jenni Erlandsson

Kvalitetssamordnare

 

E-post & telefon
Jenni.Erlandsson@med.lu.se
046-222 72 05


Åse Feltborg

Studievägledare

Läkarprogrammet termin 4-9 Malmö, termin 10-11

aase feltborg

E-post & telefon 
Ase.Feltborg@med.lu.se 
046-222 97 21


Sara Holmgren

Utbildningskoordinator i Programnämnden för masterutbildningar
Trycksaker/information till fakultetens presumtiva studenter, utbildningsredaktör på lu.se
Administrerar Biomedicinprogrammet och masterprogrammet i biomedicin

sara holmgren

E-post & telefon 
Sara.Holmgren@med.lu.se 
046-222 72 19


Annika Ilskog

Studievägledare

Arbetsterapeutprogrammet, Audionomprogrammet, Fysioterapeutprogrammet, Logopedprogrammet

annika ilskog

E-post & telefon 
Annika.Ilskog@med.lu.se 
046-222 71 32


Jessica Lindell

Utbildningsadministratör, läkarprogrammet

jessica lindell

E-post & telefon
jessica.lindell@med.lu.se
046-222 44 48


Emilia Nivestam

Studievägledare
Barnmorskeprogrammet, Master of Public Health, Specialistsjuksköterskeprogrammet
Utbildningsadministratör för specialistsjuksköterskeprogrammet

emilia nivestam

E-post & telefon
046-222 97 51
Emilia.Nivestam@med.lu.se


Cecilia Nygren

Studievägledare

Sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet

cecilia nygren

E-post & telefon
Cecilia.Nygren@med.lu.se
046-222 18 77


Anna Olsson

Utbildningskoordinator

Sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet

 

E-post & telefon
Anna_M.Olsson@med.lu.se
046-222 94 18


Linda Palmqvist

Utbildningskoordinator i Programnämnden för läkarutbildning

linda palmqvist

Epost & telefon
Linda.Palmqvist@med.lu.se
046-222 72 12


Eva Piculell

Utbildningskoordinator Läkarprogrammet

eva piculell

Epost & telefon
Eva.Piculell@med.lu.se
046-222 75 81


Vesna Sehovac

Masterkoordinator - koordinerar det utåtriktade arbetet med internationella masterutbildningar (Biomedicine, Public Health & Medical Science) och studentrekryterings frågor (leder arbetet med studentambassadörer och utbildningsmässor).

vesna sehovac

Epost & telefon:
Vesna.Sehovac@med.lu.se


Barbro Soliman

Utbildningskoordinator i Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

barbro soliman

E-post & telefon 
Barbro.Soliman@med.lu.se 
046-222 72 89


Alexandra Strandberg

Utbildningskoordinator för Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES
Administratör för Arbetsterapeut- samt Fysioterapeutprogrammen
Administrativt stöd till PN-ORR

alexandra strandberg

E-post & telefon
Alexandra.Strandberg@med.lu.se
046-222 72 37


Teresa Svarvell (tjänstledig)

Biträdande utbildningschef

teresa svarvell

E-post och telefon:
Teresa.Svarvell@med.lu.se
046-222 72 52


Anna Arstam

Utbildningschef
 
Anna.Arstam@med.lu.se 
046-222 04 52


Lotta Anderberg Håkansson

Utbildningsadministratör för vårdutbildningarna

Lotta.Anderberg_Hakansson@med.lu.se 
046-222 32 02


Jenny Arfwedson

Studievägledare
Kandidatprogram: biomedicin
Master- och magisterprogram:  biomedicin, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och medicinsk vetenskap

Jenny.Arfwedson@med.lu.se 
046-222 19 66, 040-391337, 0730-391347


Helena Axelsson

Studievägledare
Läkarprogrammet termin 1-3 
Röntgensjuksköterskeprogrammet

helena.axelsson@med.lu.se
046-222 72 17


Petra Carlsson

Biträdande utbildningschef
Petra.Carlsson@med.lu.se
046-222 72 52


Jenni Erlandsson

Kvalitetssamordnare
Jenni.Erlandsson@med.lu.se
046-222 72 05


Åse Feltborg

Studievägledare
Läkarprogrammet termin 4-11

Ase.Feltborg@med.lu.se 
046-222 97 21


Sara Holmgren

Utbildningsadministratör
Grundutbildningen

Sara.Holmgren@med.lu.se 
046-222 72 19


Annika Ilskog

Studievägledare
Arbetsterapeutprogrammet, Audionomprogrammet, Fysioterapeutprogrammet, Logopedprogrammet

Annika.Ilskog@med.lu.se 
046-222 71 32


Emilia Nivestam

Studievägledare
Barnmorskeprogrammet, Master of Public Health, Specialistsjuksköterskeprogrammet.
Utbildningsadministratör för specialistsjuksköterskeprogrammet

Emilia.Nivestam@med.lu.se
046-222 97 51


Ceclia Nygren

Studievägledare
Sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet

Ceciilia.Nygren@med.lu.se
046-222 18 77


Anna Olsson

Utbildningskoordinator
Sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet

Anna_M.Olsson@med.lu.se
046-222 94 18


Linda Palmqvist

Utbildningskoordinator

Linda.Palmqvist@med.lu.se
046-222 72 12


Eva Piculell

Utbildningskoordinator

Eva.Piculell@med.lu.se
046-222 72 12


Vesna Sehovac

Koordinator för masterprogrammen
Vesna.Sehovac@med.lu.se


Barbro Soliman

Nämndsekreterare, omvårdnadsutbildningen
 
Barbro.Soliman@med.lu.se 
046-222 72 89


Alexandra Strandberg

Utbildningsadministratör Arbetsterapeutprogrammet.
Administration av hälsokontroller MRSA och TBC.
Administrativt stöd till Nämnden för omvårdnadsutbildning – NOU

Alexandra.Strandberg@med.lu.se
046-222 72 37


Teresa Svarvell (tjänstledig)

Biträdande utbildningschef
Teresa.Svarvell@med.lu.se