lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Internationella avdelningen

Elisabeth Axell

Internationell chef

elisabeth axell

E-post & telefon
Elisabeth.Axell@med.lu.se
Telefon: 046 222 31 80


Anna Beran

Internationell koordinator

Internationella frågor rörande utbildning på forskarnivå samt för lärare och annan personal.

anna beran

E-post & telefon
Anna.Beran@med.lu.se 
Telefon: 046 222 14 98


Anna Graber-Soudry (tjänstledig)

Internationell koordinator

Läkarprogrammet (inresande), arbetsterapeutprogrammet och mastersprogrammet i folkhälsa

anna graber soudry
 

Caroline Morand

Internationell koordinator

Biomedicinprogrammen på grund- och avancerad nivå, sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen, specialistsjuksköterskeutbildningarna, logoped- och audiologiutbildningarna

caroline morand

E-post & telefon
Caroline.Morand@med.lu.se
Telefon: 046-222 31 73


Christina Jeppsson

Internationell koordinator

Läkarprogrammet (utresande), fysioterapeutprogrammet och mastersprogrammet i medicinsk vetenskap

christina jeppsson

E-post & telefon
christina.jeppsson@med.lu.se
Telefon: 046-222 14 71


Sofie Wallberg

Internationell koordinator

Läkarprogrammet (inresande), arbetsterapeutprogrammet och mastersprogrammet i folkhälsa

sofie wallberg

E-post & telefon
Sofie.Wallberg@med.lu.se
Telefon: 046-222 71 13

Elisabeth Axell

Internationell chef

Elisabeth.Axell@med.lu.se 
046-222 31 80


Anna Beran

Internationell koordinator

Anna.Beran@med.lu.se 
 +46 46-222 14 71


Christina Jeppsson

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom läkarprogrammet (utresande), fysioterapeutprogrammet och mastersprogrammet i medicinsk vetenskap

Christina.Jeppsson@med.lu.se
Telefon: 046-222 14 71


Anna Graber-Soudry (tjänstledig)

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom läkarprogrammet (inresande), arbetsterapeutprogrammet och mastersprogrammet i folkhälsa

anna.graber-soudry@med.lu.se
046-222 71 13


Caroline Morand

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom biomedicinprogrammen på grund- och avancerad nivå, sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen, specialistsjuksköterskeutbildningarna, logoped- och audiologiutbildningarna

Caroline.Morand@med.lu.se
Telefon: 046-222 31 73

Sofie Wallberg

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom läkarprogrammet (inresande), arbetsterapeutprogrammet och mastersprogrammet i folkhälsa

Sofie.Wallberg@med.lu.se
Telefon: 046-222 71 13


Kontakt

Internationella avdelningen har stängt på onsdagar

Postadress: 
Kansli M - BMC F11
Hämtställe 66
221 84 Lund

Besöksadress: 
Sölvegatan 19, BMC F1187