lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Enheten rekrytering, lön och HR-stöd

Enheten rekrytering, lön och HR-stöd består av två avdelningar som ger stöd åt fakultetsledning, infrastrukturorganisationer och institutioner.

Avdelningen för rekrytering och lön arbetar främst med lärarrekryteringar, lönebildningsprocessen och International Academic Staff Support (IASS).

Vad avser lärarrekryteringar ansvarar avdelningen för anställning av

  • professor (även adjungerad professor, gästprofessor, seniorprofessorer och befordran till professor)
  • universitetslektor (även adjungerad universitetslektor och befordran till universitetslektor)
  • biträdande universitetslektor

Rekrytering av universitetsadjunkter, doktorander och postdoktorer handläggs av berörd institution.

Avdelningen för HR-stöd arbetar med HR-strategiskt arbete, ledningsstöd, kunskapsstöd och rådgivning i HR-frågor.

 


Kajsa Johnsson

Chef enheten rekrytering, lön och HR-stöd

Ledning av personalarbetet och beredning av läraranställningar, revisionsförhandlingar (områdesförhandlare), beslut om löneinplacering och arvoden, dispenser, arbetsrättsfrågor.

kajsa johnsson

E-post & telefon
Kajsa.Johnsson@med.lu.se 
046-222 08 22


Mikael Rydahl

HR-chef

Chef för avdelningen HR-stöd. Ansvar för fakultetsövergripande HR-frågor, ledningsstöd i frågor avseende organisatorisk- och social arbetsmiljö samt utvecklingsfrågor. Kontaktperson för MBL-förhandling, övertalighet och SSC Primula.

mikael rydahl

E-post & telefon
Mikael.Rydahl@med.lu.se
Tel: 046-222 48 59


Helene Berggren

Rekryteringshandläggare för läraranställningar.

(Måndag - torsdag)

Helene Berggren

E-post & telefon 
Helene.Berggren@med.lu.se 
046-222 71 11


Malin Rehnstam

Personalsamordnare

Ansvar för HR-stöd till institutioner och infrastrukturorganisationer. Handlägger stipendier på en övergripande nivå samt administrerar titlar och löneinplaceringar. Kunskapsstöd och rådgivning till institutionerna för kliniska vetenskaper i Malmö, experimentell medicinsk vetenskap och hälsovetenskaper, samt Kansli M, CRC service, BMC service och Lund University Bioimaging Center.

malin rehnstam

E-post & telefon
Malin.Rehnstam@med.lu.se
046-222 08 21


Caterina Ivarsson

Personalsamordnare

Ansvar för HR-stöd till institutioner och infrastrukturorganisationer. Handlägger stipendier på en övergripande nivå samt administrerar titlar och löneinplaceringar. Kunskapsstöd och rådgivning till institutionerna för kliniska vetenskaper i Lund, laboratoriemedicin och translationell medicin, samt enheten för biomedicinsk service, HSC service, MedCUL och Bibliotek & IKT.

 

E-post & telefon
Caterina.Ivarsson@med.lu.se
046-222 08 24


Hülya Leeb-Lundberg

Personalkonsult ansvarig för International Academic Staff Support (IASS).
(måndag-torsdag)

Stöd för institutioner och fakultetsledningen med att ta emot internationella postdocs och lärare. Myndighetskontakter, bostadsfrågor, etc. För internationella stundenter: kontakta internationella avdelningen. Institutionerna ansvarar för internationella doktorander.

huelya leeb lundberg

E-post & telefon
Hulya.Leeb-Lundberg@med.lu.se 
046-222 62 27


Robert Norrman

Rekryteringshandläggare för läraranställningar.

robert norrman

E-post & telefon
Robert.Norrman@med.lu.se
046-222 44 10


Aldiana Sikiric

Rekryteringshandläggare för läraranställningar.
Arbetsmiljösamordnare för medicinska fakulteten.

aldiana sikiric

E-post & telefon
Aldiana.Sikiric@med.lu.se
046-222 71 96

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress

Postadress 
Kansli M
Hämtställe 66
BMC F13
221 84 Lund

Besöksadress 
BMC, Sölvegatan 19, Lund

Relaterade länkar