lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar för fakultetens ekonomiarbete, såsom budgetarbete och bokslut. Avdelningen gör olika former av ekonomiska analyser till fakultetsledning och fakultetsstyrelse. Avdelningen ansvarar för den dagliga hanteringen av olika centrala kostnadsställen, inberäknat utbildningsrelaterade kostnadsställen. ALF-hanteringen administreras härifrån. Ekonomiavdelningen skall vara till stöd och hjälp för verksamheten i ekonomiska frågor.

Postadress 
Kansli M
Hämtställe 66
BMC F13 och F12
221 84 Lund

Besöksadress 
BMC, Sölvegatan 19, Lund


Åsa Söderberg

Ekonomichef

aasa soederberg

E-post & telefon 
Asa.Soderberg@med.lu.se 
046-222 17 08


Jörgen Malmsten

Övergripande ansvarig för ekonomi-, boksluts- och budgetarbete inom fakulteten

joergen malmsten

 

E-post & telefon 
Jorgen.Malmsten@med.lu.se 
046-222 03 77


David Ganrot

Grundutbildningsekonom med särskilt ansvar för grundutbildningsnämnden, programnämnden för läkarutbildning, programnämnden för masterutbildningar, Alf-medel till grundutbildningen samt budgetverktyget.

ganrot

E-post & telefon 
David.Ganrot@med.lu.se 
046-222 30 67


Liselott Gelkner

Ekonom
Handlägger bl.a budget och uppföljning av Alf-medel samt hantering av ALF-ansökningar. Ekonom för Forskarutbildningen.

liselott gelkner

E-post & telefon 
Liselott.Gelkner@med.lu.se 
046-222 47 70


Julia Hansson

Ekonom (vik)
Handlägger bl.a. budget- och bokslutsärenden. Handlägger fakultetens avkastningsmedel ur stiftelser samt vissa övriga donationsmedel till medicinska fakulteten.

julia hansson

E-post & telefon 
julia.hansson@med.lu.se 
046-222 31 07


Bo Olsson

Ekonom
Universitetsveterinären, MedCUL, Enheten för grundutbildningslokaler, Kansli-M samt ad hoc. 

 

E-post & telefon 
Bo.Olsson@med.lu.se 
046-222 71 14


Laila Persson

Ekonom
Grundutbildningsekonomi med särskilt ansvar för Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR), Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar ansvarar för arbetsterapeut-, audiologi-, logoped- och fysioterapeututbildningarna (PNR) samt Bibliotek och IKT.

 

E-post & telefon 
laila.persson@med.lu.se 
046-222 81 96


Erland Stefenitz

Ekonom
Ekonomisk hantering av lokalservice, internhyror och gemensam infrastruktur på BMC. Övergripande ekonomifrågor för BMC styrelse och ansvarig för BMC:s kostnadsställen. Arbetar endast tisdag-torsdag p.g.a. delpension.

 
erland stefenitz

E-post & telefon 
Erland.Stefenitz@med.lu.se
046-222 08 87


Åsa Söderberg

Ekonomichef
Tjänstledig under perioden 20180201-20190131

Asa.Soderberg@med.lu.se 

046-222 17 08


Jörgen Malmsten

Tillförordnad ekonomichef
Övergripande ansvarig för ekonomi-, boksluts- och budgetarbete inom fakulteten

Jorgen.Malmsten@med.lu.se 
046-222 03 77


David Ganrot

Grundutbildningsekonom med särskilt ansvar för grundutbildningsnämnden, programnämnden för läkarutbildning, programnämnden för masterutbildningar, Alf-medel till grundutbildningen samt budgetverktyget. 
 
David.Ganrot@med.lu.se 
046-222 30 67


Liselott Gelkner

Ekonom
Handlägger bl.a budget och uppföljning av Alf-medel samt hantering av ALF-ansökningar. Ekonom för Forskarutbildningen.

Liselott.Gelkner@med.lu.se 
046-222 47 70


Julia Hansson

Ekonom (vik)
Handlägger bl.a. budget- och bokslutsärenden. Handlägger fakultetens avkastningsmedel ur stiftelser samt vissa övriga donationsmedel till medicinska fakulteten.

julia.hansson@med.lu.se 
046-222 31 07


Bo Olsson

Ekonom
Universitetsveterinären, MedCUL, Enheten för grundutbildningslokaler, Kansli-M samt ad hoc. 

Bo.Olsson@med.lu.se 
046-222 71 14


Laila Persson

Ekonom
Grundutbildningsekonomi med särskilt ansvar för Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR), Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar ansvarar för arbetsterapeut-, audiologi-, logoped- och fysioterapeututbildningarna (PNR) samt Bibliotek och IKT.

laila.persson@med.lu.se 
046-222 81 96


Erland Stefenitz

Ekonom
Ekonomisk hantering av lokalservice, internhyror och gemensam infrastruktur på BMC. Övergripande ekonomifrågor för BMC styrelse och ansvarig för BMC:s kostnadsställen. Arbetar endast tisdag-torsdag p.g.a. delpension.
Erland.Stefenitz@med.lu.se

046-222 08 87