lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Avdelningen för forsknings- och ledningsstöd

Avdelningen för forsknings- och ledningsstöd ansvarar för att ge fakultetsledningen ett allmänt kvalificerat administrativt stöd i lednings-, berednings- och beslutsprocesser. Avdelningen har ett övergripande ansvar för att vägleda uppgifter och frågeställningar från fakultetsledning, prefekter, universitetsledning m.fl. till rätt funktion vid kansliet.  Forskarutbildningen och dess kansli är placerat inom denna avdelning samt fakultetens karriärcentrum med stöd för yngre forskare vad gäller karriärvägar. Dessutom hanteras docenturärenden inom avdelningen. Avdelningen ansvarar även för donationer och satsningar på fundraising.


Postadress
Kansli M
Hämtställe 66
BMC F13
221 84 Lund

Besöksadress
BMC, Sölvegatan 19, Lund

emma roybon

Emma Roybon

Forskningsadministrativ chef
emma.roybon@med.lu.se
046-222 72 18

Avdelningschef samt övergripande administrativt ansvar för fakultetens forskarutbildning. Arbete med donationer och fundraising samt utredningsarbete och stöd åt fakultetsledningen.

lennart angere

Lennart Angere

Bitr kanslichef
Lennart.Angere@med.lu.se
046-222 98 92

Ställföreträdande kanslichef. Leder och ansvarar tillsammans med kanslichefen för verksamheten på fakultetskansliet. Deltar i arbetsgrupper vid fakulteten och universitetet.  Hanterar remisser, bisysslor och överenskommelser med extern part rörande professorsbefattningar. Övergripande ansvarig för stipendier (handläggningen sker dock vid personalavdelningen).

mattias brattstroem

Mattias Brattström

Kanslichef
Mattias.Brattstrom@med.lu.se
046-222 72 15

Leder och ansvarar för verksamheten på fakultetskansliet. Deltar i fakultetsledningens arbete. Deltar kontinuerligt i arbetsgrupper vid fakulteten och universitetet. Bereder övergripande ärenden för beslut av dekanus eller fakultetsstyrelsen. Kontaktperson för fakulteten gentemot den universitetsgemensamma administrationen och förvaltningschefen.

pernilla carlsson

Pernilla Carlsson

Karriärcoach (tjänstledig)
pernilla.carlsson@med.lu.se
046-222 08 28

Karriärcoach för yngre forskare på Karriärcentrum: www.med.lu.se/careerscentre

ingrid dahlberg

Ingrid Dahlberg

Fakultetssekreterare
Ingrid.Dahlberg@med.lu.se
046-222 72 14

Kanslichefens sekreterare, sekreterare för Medicinska fakultetens styrelse samt registrator.

ann ivarsson

Ann Ivarsson

Administrativ samordnare
ann.ivarsson@med.lu.se
046-222 80 71

Dekanus sekreterare och sekreterare för Medicinska fakultetens styrelse samt fakultetsledningens möten.

 

Birgitta Larsson

Utredare
birgitta.larsson@med.lu.se 
046-222 08 31

Stöd till fakultetsledningen. Kvalificerat handläggningsarbete som inkluderar bl.a. utredningar, rapporter, remissärenden samt planering och genomförande av projekt inom fundraising.

christina parknaes

Christina Parknäs

Fakultetssekreterare
Christina.Parknas@med.lu.se
070-992 71 60

anette saltin

Anette Saltin

Forskarutbildningskoordinator
Anette.saltin@med.lu.se
046-222 49 26

Antagning till forskarutbildning, resebidrag för forskarstuderande, studiefinansiering, disputationer. Sekreterare i forskarutbildningsnämnden och docenturnämnden.

ella stensson

Ella Stensson

Projektledare för evenemang
ella.stensson@med.lu.se
046-222 30 18

Projektledare för fakultetens evenemang för externa målgrupper. Arbete med fundraising samt handläggning av nomineringsprocesser för priser och anslag.

susanne sundell

Susanne Sundell

Koordinator för karriärcentrum
Susanne.Sundell@med.lu.se
046-222 06 57

Koordinerar seminarieverksamheten på Karriärcentrum för doktorander och juniora forskare. Planerar och genomför enkätundersökningar för underlag till uppföljning och utveckling av forskarutbildningen vid medicinska fakulteten.

anette aakerberg

Anette Åkerberg

Forskarutbildningskoordinator
Anette.Akerberg@med.lu.se
046-222 73 91

Antagning till forskarutbildning, resebidrag för forskarstuderande, studiefinansiering, disputationer. Sekreterare i forskarutbildningsnämnden och docenturnämnden


Emma Roybon

Forskningsadministrativ chef

Avdelningschef samt övergripande administrativt ansvar för fakultetens forskarutbildning. Arbete med donationer och fundraising samt utredningsarbete och stöd åt fakultetsledningen.

E-post & telefon
emma.roybon@med.lu.se
046-222 72 18


Lennart Angere

Bitr kanslichef

Ställföreträdande kanslichef. Leder och ansvarar tillsammans med kanslichefen för verksamheten på fakultetskansliet. Deltar i arbetsgrupper vid fakulteten och universitetet.  Hanterar remisser, bisysslor och överenskommelser med extern part rörande professorsbefattningar. Övergripande ansvarig för stipendier (handläggningen sker dock vid personalavdelningen).

Lennart.Angere@med.lu.se
046-222 98 92


Mattias Brattström

Kanslichef
Leder och ansvarar för verksamheten på fakultetskansliet. Deltar i fakultetsledningens arbete. Deltar kontinuerligt i arbetsgrupper vid fakulteten och universitetet. Bereder övergripande ärenden för beslut av dekanus eller fakultetsstyrelsen. Kontaktperson för fakulteten gentemot den universitetsgemensamma administrationen och förvaltningschefen.

Mattias.Brattstrom@med.lu.se
046-222 72 15


Pernilla Carlsson (tjänstledig)

Karriärcoach för yngre forskare på Karriärcentrum: www.med.lu.se/Careerscentre

pernilla.carlsson@med.lu.se
046-222 08 28


Ingrid Dahlberg

Fakultetssekreterare
Kanslichefens sekreterare, sekreterare för Medicinska fakultetens styrelse samt registrator.

Ingrid.Dahlberg@med.lu.se
046-222 72 14


Ann Ivarsson

Administrativ samordnare
ann.ivarsson@med.lu.se
046-222 80 71

Dekanus sekreterare och sekreterare för Medicinska fakultetens styrelse samt fakultetsledningens möten.


Birgitta Larsson

Utredare
Stöd till fakultetsledningen. Kvalificerat handläggningsarbete som inkluderar bl.a. utredningar, rapporter, remissärenden samt planering och genomförande av projekt inom fundraising.

birgitta.larsson@med.lu.se
046-222 08 31


Christina Parknäs

Fakultetssekreterare
Dekanus sekreterare och sekreterare för fakultetsledningens möten.

Christina.Parknas@med.lu.se
046-222 80 71


Anette Saltin

Forskarutbildningskoordinator
Antagning till forskarutbildning, resebidrag för forskarstuderande, studiefinansiering, disputationer. Sekreterare i forskarutbildningsnämnden och docenturnämnden

E-post & telefon
Anette.saltin@med.lu.se
046-222 49 26


Ella Stensson

Projektledare för evenemang
Projektledare för fakultetens evenemang för externa målgrupper. Arbete med fundraising samt handläggning av nomineringsprocesser för priser och anslag.

E-post & telefon
ella.stensson@med.lu.se
046-222 30 18


Susanne Sundell

Koordinator för karriärcentrum
Koordinerar seminarieverksamheten på Karriärcentrum för doktorander och juniora forskare. Planerar och genomför enkätundersökningar för underlag till uppföljning och utveckling av forskarutbildningen vid medicinska fakulteten.

E-post & telefon
Susanne.Sundell@med.lu.se
046-222 06 57


Anette Åkerberg

Forskarutbildningskoordinator
Antagning till forskarutbildning, resebidrag för forskarstuderande, studiefinansiering, disputationer. Sekreterare i forskarutbildningsnämnden och docenturnämnden

E-post & telefon
Anette.Akerberg@med.lu.se
046-222 73 91