lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Fakultetskansli

Fakultetskansliet ansvarar för att bereda ärenden för fakultetsstyrelsen och fakultetsledningen samt se till att fattade beslut verkställs. Fakultetskansliet ger även service, information och rådgivning till institutioner, utbildningsnämnder och andra enheter inom fakulteten.

Fakultetskansliet sitter på BMC i Lund, Sölvegatan 19. Större delen av kansliet sitter i hus F, förutom den internationella avdelningen som sitter i hus I (samma hus som BMC:s studentcentrum).

Personal på fakultetskansliet arbetar även regelbundet på CRC i Malmö. 


Kanslichef

mattias brattstroem

Mattias Brattström

E-post & telefon
Mattias.Brattstrom@med.lu.se
046-222 72 15


Personal vid kansliet

Relaterad information