lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Forum Medicumprojektet

forum medicum soederifraan
Henning Larsens Architects. Forum Medicum sett söderifrån från Sölvegatan.

Forum Medicum är Medicinska fakultetens projekt som handlar om att samla den hälsovetenskapliga och biomedicinska forskningen och utbildningen i ett gemensamt biomedicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum, i direkt anslutning till universitetssjukhuset i Lund. Fakulteten vill med samlokaliseringen av Health Science Center (HSC) med nuvarande Biomedicinskt centrum (BMC) skapa synergier mellan de tre forskningsområdena och utbildningen: grundforskning, hälsovetenskaplig forskning och den kliniknära forskningen. Målet är att bidra till ett mer tvärvetenskapligt arbetssätt för hela fakultetens forskning och utbildning.

Henning Larsens förslag på Forum Medicums utformning
Henning Larsens förslag sett snett ovanifrån. Bottenplanen ses inskjutna mellan två av de äldre byggnaderna medan de övre planen roterats så att de följer Sölvegatans böjning.

Forum Medicum signalerar fakultetens övertygelse om att den hälsovetenskapliga forskningen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. En ökad medellivslängd ställer stora krav på samhället i form av hälsofrämjande insatser, inte minst för den äldsta delen av befolkningen.

forum medicum arkitektritning 2
Henning Larsens förslag - interiör.

Forum Medicum kommer bli en av de viktigaste mötesplatserna vid Lunds universitet – en akademisk smältdegel, strategiskt placerad längs universitetets kunskapsstråk med universitetssjukvård, teknik, naturvetenskap och humaniora som närmsta grannar. Här kommer studenter, forskare, lärare, industri, sjukvård och allmänhet mötas, för att tänka nytt och förverkliga sina idéer. Det tvärvetenskapliga förhållningsättet i kombination med Lunds universitets bredd blir unikt för Sverige. 

Kontakt

Anna Hellgren 046-222 08 26

anna.hellgren@med.lu.se

Fakta om Forum Medicum

Henning Larsen Architects har gjort förslag på utformning av byggnationen.

Huset beräknas vara klart 2023
Totalytan för projektet är ca 21 000 kvm (12 000 kvm nytt och 9 000 kvm befintligt). Tillsammans med de övriga husen på BMC (35 000 kvm) blir det en totalyta på ca 57 000 kvm, vilket blir Lunds universitets i särklass största sammanhängande centrum.

I det samlade centrumet kommer finnas:

  • ca 170 forskargrupper
  • ca 1600 medarbetare
  • ca 2000 studenter
    inom områdena: biomedicin, omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi
vi som flyttar in low

Tidsplan

Tidsplan 1901

Mer information