lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Medicinska lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsämnden består av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter. Därutöver utses lärarsuppleanter samt studerandesuppleanter. I nämnden ingår även en sjukvårdsrepresentant samt en pedagogisk sakkunnig med närvaro- och yttranderätt.

Nämnden har till uppgift att lämna förslag vid anställning av professor, universitetslektor (även adjungeringar och befordran), samt biträdande universitetslektorer och gästprofessor. Rekrytering av universitetsadjunkter och postdoktorer handhas av berörd institution.

Sammanträdestider vt 2019

Tisdag 15 januari
Torsdag 7 februari
Tisdag 26 februari
Torsdag 28 mars 
Tisdag 23 april
Tisdag 21 maj
Onsdag 22 juni 

Ordinarie ledamöter

 

Professor Måns Magnusson (ordförande)

Inst för kliniska vetenskaper, Lund 
046-17 17 96
Mans.Magnusson@med.lu.se

Professor Eva Degerman (vice ordförande)

Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
046-222 85 83
Eva.Degerman@med.lu.se

Professor Fredrik Leeb-Lundberg

Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
046-222 39 44
Fredrik.Leeb-Lundberg@med.lu.se

Professor Christine Rubertsson

Inst för hälsovetenskaper, Lund
Christine.Rubertsson@med.lu.se

Suppleanter

 

Professor Mattias Belting

Inst för kliniska vetenskaper, Lund
046-17 85 49
Mattias.Belting@med.lu.se

Professor Malin Parmar

Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
046-222 06 20
Malin.Parmar@med.lu.se

Professor Anders Håkansson

Institutionen för translationell medicin, Malmö
040- 39 10 27
anders_p.hakansson@med.lu.se

   

Studentrepresentanter, ordinarie ledamöter

 

Isak Martinsson

Medicinska doktorandrådet
Isak.Martinsson@med.lu.se

Linnea Sandström

Medicinska föreningen
ordf@mfskane.se

Studentrepresentanter, suppleanter

 

Marcus Lockowandt

Medicinska doktorandrådet
Marcus.Lockowandt@med.lu.se

Sarah Warsi

Medicinska föreningen 
ordf@mfskane.se

Representanter med närvaro- och yttranderätt

 

Professor Martin Garwicz, pedagogiskt sakkunnig

Inst för experimentell medicinsk vetenskap
046-222 77 55
Martin.Garwicz@med.lu.se

Chefsläkare Sven Karlsson, sjukvårdsföreträdare

Sven.Karlsson@skane.se

Handläggare

 

Chef rekrytering, lön och HR-stöd Kajsa Johnsson

Medicinska fakultetens kansli (Hs 66)
BMC F13
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
046-222 08 22 
Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Rekryteringshandläggare Helene Berggren

Medicinska fakultetens kansli (Hs 66)
BMC F13
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
046-222 71 11
Helene.Berggren@med.lu.se

Rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric

Medicinska fakultetens kansli (Hs 66)
BMC F 13
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
046-222 70 74
Aldiana.Sikiric@med.lu.se

Rekryteringshandläggare Robert Norrman

Medicinska fakultetens kansli (Hs 66)
BMC F13
Lunds universitet, Box 117
221 00 Lund
046-222 44 10 Robert.Norrman@med.lu.se

Relaterad information