lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Institutionen för translationell medicin

I laboratoriet/In laboratory  Photo: Björn Martinsson

Vid Institutionen för translationell medicin bedrivs grundforskning i laboratoriemiljö samt patientnära, klinisk forskning. Vi genomför även epidemiologiska studier.

Huvuddelen av vår forskning finns inom följande fält:

  • cancer
  • bilddiagnostik och strålningsfysik
  • blod, koagulation och immunologi
  • infektioner och antibiotikaresistens
  • handkirurgi
  • njursjukdomar
  • reproduktionsmedicin

Stor vikt läggs vid att forskningen ska vara överförbar till befolkningens och patienternas behov av vård och hälsa. Nya former av diagnostik, behandlingar samt läkemedel tar form i nära samverkan med bland andra Skånes universitetssjukvård och Region Skånes laboratoriemedicinska verksamhet.

Datorstöd spelar en allt större roll inom forskning, utbildning och vård. Utveckling och tillämpning av ny teknologi och metodik med anknytning till medicinsk maskin- och mjukvara har en framträdande position inom flera av våra forskningsfält.

Institutionen erbjuder forskarutbildning samt är på olika vis delaktig i fakultetens läkarutbildning.
Vi samverkar med det omgivande samhället genom nätverk och samarbeten, ofta med tvärvetenskaplig och tvärprofessionell inriktning. Myndigheter, landsting/regioner, kommuner samt läkemedelsindustri och andra privata aktörer i Sverige och internationellt ingår i kretsen.

Vi finns i patientnära miljö vid Skånes universitetssjukhus i centrala Malmö. Delar av verksamheten finns på Clinical Research Centre (CRC) och Wallenberglaboratoriet i Malmö. CRC är en modern och prisbelönt anläggning för forskning, utbildning samt hälso- och sjukvård på sjukhusområdet i Malmö. I angränsande miljö finns även Malmö universitet och forskningsparken Medeon.

Organisation
Institutionsstyrelsen är högsta beslutande organ, och leds av institutionens prefekt. Prefekten är tillika institutionens chef, med en ledningsgrupp till sitt stöd.

Institutionens forskargrupper är organiserade direkt under prefekten, utan mellannivåer.

Institutionskansliet är en stöd- och servicefunktion till institutionsledningen och verksamheten, med funktioner inom personal, ekonomi och kommunikation.  Kansliet arbetar operativt på uppdrag av prefekten och ledningsgruppen, där kanslichefen ingår.

 

Institutionsfakta

Anställda: 120 (inklusive doktorander och administratörer)
Professorer: 18 
Seniorprofessorer: 4
Heltidsdoktorander: 21
Halvtidsdoktorander: 62
Postdok-stipendiater: 13
Forskargrupper: 23

Disputationer: 13 (2018)
Vetenskapliga artiklar: 289

Intäkter statsanslag: 41 miljoner kronor
Intäkter externa anslag: 81 miljoner kronor
Omsättning: 125 miljoner kronor

(Personaluppgifter från mars 2019, övriga uppgifter 31 december 2018)