lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Institutionen för laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Institutionen för laboratoriemedicin är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa.

Inom institutionens verksamhet bedrivs också omfattande forskarutbildning samt utbildning inom läkarprogrammet och biomedicinprogrammet. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet.

Institutionen har:

210 personer anställda
23 professorer
85 doktorander
348 miljoner i omsättning