lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Ledningsgrupp och kansli

Ledningsgrupp

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Prefekt:
Patrik Midlöv
Tel: 040-39 13 63 , 0730-79 13 63
E-post: patrik.midlov@med.lu.se 
Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 92, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.
Kontakta i första hand Kerstin Troein (se nedan) ang. underskrifter och löpande ärenden.

Prefektsekreterare:
Kerstin Troein
Tel: 040-39 14 00
E-post: Kerstin.Troein@med.lu.se
Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 28, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.

 

Porträttfoto av Holger Luthman. Fotograf: Björn Martinsson

Ställföreträdande prefekt: 
Holger Luthman, forskning och utveckling
Tel: 040-39 11 58 , 070-509 11 58
E-post: holger.luthman@med.lu.se 
Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 91, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.

 

Porträttfoto av Lena Eliasson. Foto: Kennet Ruona

Biträdande prefekt:
Lena Eliasson,forskarutbildning
Tel: 040-39 11 53
E-post: Lena.Eliasson@med.lu.se
Doktorandärenden som gäller underskrifter och inlämning av handlingar, vänligen kontakta i första hand Kerstin Troein (se kontaktuppgifter ovan).
Besöksadress Lena Eliasson: Clinical Research Centre (CRC) byggnad 91, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö

Postadress:
Clinical Research Centre (CRC) 91-11
Box 50332
202 13 Malmö

Internpost:
Clinical Research Centre (CRC) 91-11
HS 36
 

Porträttfoto av Mats Lindström.

 
Biträdande prefekt: 

Mats Lindström, utbildning grund- och avancerad nivå
Tel: 040-33 72 08
E-post: mats.lindstrom@med.lu.se 
Besöksadress: Psykiatriska kliniken, Jan Waldenströms gata 6, plan 7, Malmö.

 

Katarina Westrin Sjöberg

Katarina Westrin Sjöberg, administrativ chef
072-224 05 60, Katarina.Westrin_Sjoberg@med.lu.se

 

Porträttfoto av Katarina Johnsson.

Representant för hälso- och sjukvården:
Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef vid Skånes universitetssjukhus
076-887 16 19, katarina.johnsson@skane.se

 
 

Kansli

Katarina Westrin Sjöberg

Katarina Westrin Sjöberg, administrativ chef
072-224 05 60, Katarina.Westrin_Sjoberg@med.lu.se

Katarina är chef för kansliet och har det övergripande ansvaret för institutionens ekonomi. Hon ingår också i institutionens ledningsgrupp.

   

Porträttfoto av Harriett Lindahl. Foto: Björn Martinsson

Harriett Lindahl, controller

För ärenden som Harriett tidigare har hanterat, vänligen kontakta Emma Hamrefors. Se kontaktuppgifter längre ner.

 
 

Porträttfoto av Viktoria Petri. Foto: Björn Martinsson

Viktoria Petri, controller
040-39 10 72, Viktoria.Petri@med.lu.se

Viktoria är stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper:

 • Global hälsa (Anette Agardh)
 • Endokrinologi (Corrado Cilio) 
 • Endokrinologi (Olle Melander) 
 • Endokrinologi (Marju Orho-Melander) 
 • Genetisk epidemiologi (Paul Franks) 
 • Kirurgi (Henrik Thorlacius) 
 • Ortopedi (Kristina Åkesson) 
 • Oftalmologi (Boel Bengtsson) 
 • Oftalmologi (Fredrik Ghosh) 
 • Hälsoekonomi (Ulf Gerdtham) 
 • Klinisk minnesforskning (Lennart Minthon) 

Viktoria hjälper även institutionen för kliniska vetenskaper med ekonomihanteringen.

 

Emma Hamrefors Foto: Björn Martinsson

Emma Hamrefors, ekonomiadministratör
040-39 10 47, Emma.Hamrefors@med.lu.se

Emma är stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper:

 • Anestesi (Jonas Åkeson) 
 • Molekylär metabolism (Hindrik Mulder) 
 • Gastroenterologi (Stefan Lindgren) 
 • Endokrinologi (Holger Luthman)
 • Endokrinologi (Lena Eliasson) 
 • Epigenetik (Charlotte Ling) 
 • Öron, näsa hals (Ulla Westin) 
 • Allmänmedicin (Patrik Midlöv) 
 • Endokrinologi (Daniel Agardh) 
 • Dermatologi (Cecilia Svedman) 
 • Pediatrik (Helena Larsson) 
 • Kärlkirurgi (Stefan Acosta)
 • Rättsmedicin
 • Obstetrik 

 

Porträttfoto av Johan Lind. Foto: Björn Martinsson

Johan Lind, ekonomiadministratör
040-39 10 56, Johan.Lind@med.lu.se 

Johan är stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper/projekt:

 • Allmänmedicin (Jan Sundquist) 
 • Allmänmedicin (Kristina Sundquist)
 • Diabetiska komplikationer (Maria Gomez)
 • Epidemiologi (Gunnar Engström) 
 • Endokrinologi (Ola Hansson) 
 • Endokrinologi (Erik Renström) 
 • Epihealth 
 • Exodiab (Erik Renström) 
 • Geriatrik (Sölve Elmståhl)
 • Internmedicin (Peter Nilsson) 
 • Kardiovaskulär forskning (Jan Nilsson) 
 • Nerv- och smärtforskning (Peter Zygmunt)
 • Nutritionsepidemiologi (Emily Sonestedt)
 • Psykiatri (Mats Lindström) 
 • Socialepidemiologi (Juan Merlo) 
 • Socialmedicin (Martin Lindström) 

Johan har specialkunskaper i administration av EU- och NIH-projekt. Han arbetar även med granskning och utformning av vissa typer av kontrakt. 

 

Porträttfoto av Mats Roxendal

Mats Roxendal, ekonomistöd
040-39 10 51, 0708-74 85 90, Mats.Roxendal@med.lu.se

 

Porträttfoto av Sara Tvermoes. Foto: Björn Martinsson

Sara Tvermoes, personalsamordnare
040-39 10 54, 072-719 92 89, Sara.Tvermoes@med.lu.se

Sara arbetar med anställningar och andra personalärenden tillsammans med Claes Moreau och Anton Lagerbäck.

 

Porträttfoto av Claes Moreau. Foto: Björn Martinsson

Claes Moreau, personaladministratör
040-39 10 55, Claes.Moreau@med.lu.se

Claes arbetar med anställningar och andra personalärenden tillsammans med Sara Tvermoes och Anton Lagerbäck.

Porträtt på Anton Lagerbäck.

Anton Lagerbäck, personalsamordnare (vikarie)
040-39 19 04, anton.lagerback@med.lu.se 

Anton arbetar med anställningar och andra personalärenden tillsammans med Claes Moreau och Sara Tvermoes. 

 

Porträttfoto av Marika Hell. Foto: Björn Martinsson

Marika Hell, administratör
040-33 24 28, marika.hell@med.lu.se

Marika granskar reseräkningar. Hon är på kansliet tisdagar (f.m. + e.m.), onsdagar (e.m.) och fredagar (f.m.). Avsteg kan förekomma.

 

Porträttfoto av Kerstin Troein. Foto: Björn Martinsson

Kerstin Troein, prefektsekreterare 
040-39 14 00, Kerstin.Troein@med.lu.se

Kerstin är sekreterare till institutionens prefekt. Vänd dig till Kerstin i prefekt- och doktorandärenden så får du hjälp. Du hittar Kerstin i byggnad 28, plan 11 på CRC.

 

Portrait photo of Björn Martinsson. Photo: Catrine Werder

Björn Martinsson, kommunikatör
Tjänstledig

Björn erbjuder stöd inom intern och extern kommunikation. Strategi och råd, spridning av resultat, populärvetenskap, webbsidor, nyhetsbrev, media etc.

 

Medarbetare Tove Gilvad står framför skrivbord i kontorsmiljö.

Tove Gilvad, kommunikatör (vikarie) 
040-39 10 60, tove.gilvad@med.lu.se

Tove är vikarie för institutionens ordinarie kommunikatör Björn Martinsson, och erbjuder stöd inom intern och extern kommunikation, strategi och råd, spridning av resultat och populärvetenskap, information på webb, nyhetsbrev med mera.

Välkommen till oss på kansliet!

 

Besöks- och postadress hittar du i kolumnen till höger på denna sida.

 

Sök kontaktuppgifter

Adress

Besöksadress: 
Clinical Research Centre (CRC)
Jan Waldenströms gata 35
Hus 92, plan 11 

Internpostadress: 
Hämtställe: 36,
CRC, Jan Waldenströms gata 35
Hus 92, plan 11

Postadress: 
Institutionskansliet för kliniska vetenskaper, Malmö
Clinical Research Centre
Box 50332
202 13 Malmö

Fax: 040-39 10 04

Telefon (vxl):
040-39 10 00