lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

IKVM kollage/Clinical Sciences, Malmö collage

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning. Vi bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Forskningen omfattar ett stort antal medicinska områden, där flera av de vanligaste folksjukdomarna har en framträdande roll. Kraftfulla forskningsmiljöer finns bland annat inom:

  • allmänmedicin och primärvårdsforskning
  • befolkningsstudier/epidemiologi
  • demens och minnessjukdomar
  • diabetes
  • hjärt-kärlsjukdom
  • geriatrik
  • kirurgi
  • osteoporos
  • socialmedicin och global hälsa

Delar av forskningen ingår i Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) - ett av världens främsta inom diabetesforskning.

Vi har en långvarig och väl förankrad närvaro i den skånska universitetssjukvården samt ett nära samarbete med andra delar av Region Skåne (som ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne).

Ett stort antal doktorander erhåller utbildning på forskarnivå hos oss. På grund- och avancerad nivå har vi en framträdande roll i fakultetens läkarutbildning samt det internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap.

Kopplingen till det omgivande samhället sker genom nätverk och samarbeten, ofta med tvärvetenskaplig och tvärprofessionell inriktning. Myndigheter, landsting/regioner, kommuner samt läkemedelsindustri och andra privata aktörer i Sverige och internationellt ingår i samverkanskretsen.

Vi finns i patientnära miljö vid Skånes universitetssjukhus i centrala Malmö samt även i några andra lokaler i Malmö och Lund. Stora delar av verksamheten finns på Clinical Research Centre (CRC), en modern och prisbelönt anläggning för forskning, utbildning samt hälso- och sjukvård på sjukhusområdet i Malmö. I angränsande miljö finns även Malmö universitet och forskningsparken Medeon.

Organisation
Institutionsstyrelsen är högsta beslutande organ, och leds av institutionens prefekt. Prefekten är tillika institutionens chef, med en ledningsgrupp till sitt stöd.

Institutionens forskargrupper är organiserade direkt under prefekten, utan mellannivåer.

Institutionskansliet är en stöd- och servicefunktion till institutionsledningen och verksamheten, med funktioner inom personal, ekonomi och kommunikation.  Kansliet arbetar operativt på uppdrag av prefekten och ledningsgruppen, där kanslichefen ingår.

 

Institutionsfakta

Anställda: 282 (Inklusive doktorander och administratörer)
Professorer: 40
Seniorprofessorer: 7
Heltidsdoktorander: 41
Halvtidsdoktorander: 231
Forskargrupper: 42
Disputationer: 35
Vetenskapliga publikationer: 868
Intäkter statsanslag: 112 miljoner kronor
Intäkter externa anslag: 234 miljoner kronor
Omsättning: 337 miljoner kronor

(Uppgifter från december 2018)

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse IKVM 2016 (ver 170612) (pdf 994,3 kB)