lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

foto kennet ruona

Välkommen till IKVL!

Institutionen sorterar under Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Institutionen är Skånes universitetssjukhus i Lund viktigaste partner för FOU och organisationen visar kongruens med universitetssjukvården. Verksamheten, d.v.s. forskning och undervisning, är indelad i 31 medicinska ämnesspecifika avdelningar. 

IKVL är delaktig i ett flertal centrumbildningar i samarbete med SUS, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Naturvetenskapliga fakulteten, för kraftsamling av tvärvetenskaplig profession till nytta för strategiska forskningssatsningar.

Institutionens lärare bidrar till fakultetens olika utbildningsprogram. IKVL bedriver bred forskning och forskarutbildning, med ca 500 doktorander och ca 60 doktorsexamina per år. IKVL är Lunds universitets största institution.

INSTITUTIONSFAKTA

Sektioner: 4
Avdelningar: 31
Anställda: 475
Professorer: 49
Gästprofessorer: 3
Doktorander: 496
Disputationer 2018: 60
Intäkter 2018: 497 214 mkr
Statliga anslag: 132 380 mkr
Externa bidrag: 364 834 mkr

ORGANISATION

STYRELSE

HALVTIDSKONTROLLER