lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Våra professorer

Nedanstående professorer är verksamma vid vår institution (för att läsa mer klicka på namnet).

christine rubertsson professor haelsovetenskap

Christine Rubertsson
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
E-post:christine.rubertsson@med.lu.se

gerd ahlstroem

 
Gerd Ahlström
Omvårdnad
Tel: 046-2221916
E-post: gerd.ahlstrom@med.lu.se

mona eklund professor haelsovetenskap

 
Mona Eklund
Arbetsterapi
Tel: 046-222 19 57
E-post: mona.eklund@med.lu.se

anna forsberg

 
Anna Forsberg
Vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation
Tel: 046-222 18 41
Anna.Forsberg@med.lu.se

Christina Brogårdh

 
Christina Brogårdh
Fysioterapi 
Tel: 046-222 18 92
E-post: christina.brogardh@med.lu.se

Inger Hallström

 
Inger Hallström
Pediatrisk omvårdnad
Tel: 046-222 18 96
E-post: inger.kristensson_hallstrom@med.lu.se

lars hansson

 
Lars Hansson
Vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning
Tel: 046-222 18 42
E-post: lars.hansson@med.lu.se
 

susanne ingress

 
Susanne Iwarsson
Gerontologi och äldrevård
Tel: 046-222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se 

jan lexell

 
Jan Lexell
Rehabiliteringsmedicin
Tel: 046-222 19 91
E-post: jan.lexell@med.lu.se

Ulrika Bejerholm

 
Ulrika Bejerholm
Professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning
Tel: 046- 222 19 58
E-post: ulrika.bejerholm@med.lu.se
 

birgit rasmussen professor haelsovetenskap

 
Birgit H Rasmussen
Professor i omvårdnad med inriktning mot palliativ vård
E-post: birgit.rasmussen@med.lu.se

bengt sivberg

Bengt Sivberg
Vårdvetenskap med inriktning mot psykiska funktionshinder och etiska frågeställningar 
Tel: 046- 222 19 73
E-post: bengt.sivberg@med.lu.se

hanne toennesen

 
Hanne Tønnesen
Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård
Tel: 040-33 29 85
E-post: hanne.tonnesen@med.lu.se

Eva Ageberg

Eva Ageberg
Fysioterapi
Tel: 046-222 49 43
E-post: eva.ageberg@med.lu.se

Prof. emeriti: